Dålig kriminalpolitik – fängelsestraff för unga

Några forskare har sammanställt en översikt över studier av konsekvenserna av fängelsestraff i de nordiska länderna. De har kartlagt vad som kan sägas vara en dålig kriminalpolitik. Resultaten är enligt forskarna mycket övertygande när det gäller fördelarna av att ersätta fängelsestraff med fotboja där det är möjligt.

Fotboja bättre än fängelse

Samtliga sex studier som studerat reformer för att genomföra naturliga experiment (tre från Danmark, en från Norge och två från Sverige) visar på positiva effekter för de som avtjänat med fotboja jämfört med de fängelsedömda. Det rör sig om färre återfall i brott, bättre utbildningsutfall, mindre socialbidragstagande och mindre risk att stå utanför arbetsmarknaden. Fängelse istället för fotboja innebär alltså fler brottslingar.

Fängelse skadligt för unga

Ett mycket tydligt resultat är att fängelse verkar vara särskilt skadligt när det gäller unga personer. Resultaten visar att ju yngre en person är när den hamnar i fängelse desto större är risken för både återfall i brott och psykisk ohälsa. Det betyder att fängelsestraff för unga innebär att unga görs till tungt kriminella brottslingar. Resultatet är ökad brottslighet.

Direkt negativt för barnen till de fängelsedömda

Ett genomgående resultat i sammanställningen är fängelsets skadliga effekter över generationer (inter­generationella effekter). Det verkar finnas en särskilt stor risk för söner till fängslade fäder att placeras i fosterhem, att misslyckas i skolan och begå brott i ung ålder. Även för sämre anknytning till arbetsmarknaden i vuxen ålder ökar risken.

Sammantaget framstår det tydligt att en fängslad far inte bara är ett symptom på brottslighet utan också något som skapar brottslighet. En fängslad far skapar helt enkelt nya brottslingar.

Bortkastade resurser

Om samhället vill att personer ska sluta med brott och bli laglydiga medborgare så är fängelsetraff, framförallt korta straff, mycket ineffektiva. Det krävs omfattande åtgärder från samhället att motverka de negativa följderna av fängelsestraff och brottslighet.

Sådant tar tid och under korta fängelsestraff hinns det därför inte med. När fängelserna blir överfulla och överbelastade hinns det inte med eller så blir genomförandet dåligt. De allt hårdare straffen och fängelsestraffen för unga och för småbrott skapar på så sätt allt fler kriminella. Att sätta folk i fängelse blir därför inget annat än bortkastade pengar och resurser.

Den nuvarande kriminalpolitiken leder därför till en ökad brottslighet på sikt. Konsekvensen är att den nedgång av brottsligheten vi sett sen 1990-talet kommer att vändas till en ökning av brottsligheten. Detta som en följd av kriminalpolitikens fokus på allt hårdare straff för alla möjliga brott.

Läs mer:

2 svar på “Dålig kriminalpolitik – fängelsestraff för unga”

  1. Problemet vi har är att i princip hela det politiska fältet anammat dogmen om det ”hårda” fängelsestraffets undergörande verkan. Möjligheten att döma tonåringar, i grunden omogna och vilsna individer som hamnat i gängens våld, till livstid fängelse framhålls som ett stort framsteg i kampen mot kriminaliteten. Var har vi hamnat och varför finns det ingen politisk kraft som faktiskt vågar stå upp och visa på vansinnet?

Kommentarer är stängda.