Utsatthet för brott – invandrare mer utsatta

Personer med utländsk bakgrund uppger högre nivåer av självrapporterad utsatthet för brott, och känner oftare otrygghet och oro för att utsättas för brott. Detta jämfört med personer med svensk bakgrund. Invandrare och deras barn är mer utsatta för brott än personer med helsvensk bakgrund. Utsattheten och oron skiljer sig dessutom mycket utifrån vilken del av världen man har sin bakgrund i.

Utsatthet för brott

I två nya kortanalyser redovisar Brå självrapporterad utsatthet, respektive otrygghet och oro för brott, bland personer med utländsk bakgrund på en mer detaljerad nivå än tidigare.

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) har tidigare visat att personer med utländsk bakgrund generellt sett uppger högre nivåer av utsatthet för brott och otrygghet och oro för brott. Det finns ett behov av mer fördjupad information om den här mycket heterogena delen av befolkningen. Syftet med kortanalyserna är att bidra med en grundläggande statistisk bild som baseras på underlag från NTU 2017–2023.

Vanligare bland personer med utländsk bakgrund att uppge utsatthet för brott

En större andel personer med utländsk jämfört med svensk bakgrund uppger att de har utsatts för misshandel, hot, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort- och kreditbedrägeri, nätkränkning och trakasserier. Det gäller för både män och kvinnor. Ett undantag är dock sexualbrott bland kvinnor, där den självrapporterade utsattheten i stället är större bland de med svensk bakgrund.

Resultaten visar även på skillnader utifrån vilken del av världen man har sin bakgrund i. Det varierar också beroende på brottstyp. Till exempel återfinns störst andel som uppger att de har utsatts för hot, sexualbrott och personrån bland både män och kvinnor som har sin bakgrund i Oceanien.

Personer med utländsk bakgrund oftare oroliga för att utsättas för brott

Resultaten visar också att personer med utländsk bakgrund oftare upplever otrygghet vid utevistelse eller oro för att utsättas för olika typer av brott. Detta jämfört med personer med svensk bakgrund. Det är dock i princip ingen skillnad mellan grupperna vad det gäller oro för att utsättas för våldtäkt eller sexuella angrepp. Det är även vanligare bland personer med utländsk bakgrund att ha avstått från en aktivitet på grund av oro för att utsättas för brott.

Även här syns skillnader utifrån vilken del av världen en person har sin bakgrund i. Till exempel när det gäller otrygghet, oro för att utsättas för bedrägeri på internet och de som har avstått från en aktivitet på grund av oron återfinns störst andel bland män med bakgrund i Asien och kvinnor med bakgrund i Sovjetunionen.

Ett svar på “Utsatthet för brott – invandrare mer utsatta”

Kommentarer är stängda.