Sosse? Rösta (v)!

VänsterpartietJa, om du är en äkta gammaldags solidarisk socialdemokratisk arbetare, lägre tjänsteman med känsla för social rättvisa, eller radikal folkhemsnostalgiker. Som drömmer om de goda svenska välfärdsåren efter världskriget. Med topp kring 1980 då den svenska jämlikheten var som högst, och berömd i hela världen. Så är du sosse? Rösta (v)!

Då bör du rösta på vänsterpartiet. Sossarna har gått åt höger och förborgerligats. Det vet du redan. Sosseledarna har blivit karriärister som efter politiken går över till näringslivet, eller startar eget. Det vet du också. Varför rösta (s) för deras goda historia?

Nu har vänsterpartiet efterträtt socialdemokratin som det parti som gynnar vanligt folk. Som återknyter till det sjuttiotal som troligen gjorde Sverige till världshistoriens bästa land! Tack socialdemokratin för det! Men den tiden är förbi. Socialdemokratin kan inte längre vila på gamla lagrar (reformer). De måste visa idag att de fortfarande tjänar arbetarklassen och det arbetande folket.

Efter kriget kunde Sverige bygga välfärden på goda ekonomiska förhållanden. Idag är konkurrensen hårdare i den globala nyliberala marknaden. Nu tillkommer också krigshot i Europa. Samt framförallt nödvändigheten att satsa på att rädda jorden och mänskligheten från en klimatkollaps. Någon ökning av levnadsstandarden kan inte vänsterpartier lova.

Fördela bördorna rättvist

V kan lova att göra det bästa för att fördela bördorna rättvist i samhället. De som har mer ska bidra med mer. Våra ledare ska löner som vanligt folk. Att demokratiskt representera folket i politiska församlingar ska vara en ära, inte bara ett sätt att tjäna pengar.

Vänsterpartiet har övertagit socialdemokratins roll som välfärdssamhällets, den offentliga sektorns, och lika skola, vård och omsorgs försvarare. Som bekämpare av de privatiseringar som förstorar klassklyftorna och ökar avståndet mellan gamla och nya svenskar. V är de nya sossarna!

Samtidigt har V sedan länge tagit avstånd från de forna sovjetiska öst-diktaturerna, som förtryckte en tredjedel av mänskligheten med ett falsk socialistiskt samhälle, som kopierade kapitalismen med en ny överklass som hade makten och pengarna.

Idag gäller kampen främst klimatet, välfärden och freden – i Sverige och i EU. Men V återknyter också till den dröm vi länge delade med socialdemokratin: ”att så förändra samhället att makten över produktionsmedlen läggs i det arbetande folkets händer”. Alltså en äkta frihetlig, liberal, mångsidig, antirasistisk, feministisk, ekologisk, demokratisk socialism. Med på sikt demokratisk ekonomi, och ”tjänste-arbetarmakt” på jobbet.

Till sist vill jag ta med några rader från statsminister Per Albin Hanssons folkhemstal 1928:

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ned och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, i rika och fattiga, besuttne och utarmade, plundrare och utplundrade.

Hans Norebrink

11 svar på “Sosse? Rösta (v)!”

 1. Vändpunkten för socialdemokratin skulle kunna sättas till 1973. Med ”Jämviktsriksdagen” stod det klart för partiet att ”evig makt” inte var någon självklarhet. Sedan blev löntagarfondsfrågan obekväm, en obekvämlighet man inte lyckades hantera med följden att partiet fick gå i opposition efter valet 1976.

  När partiet, trots tre år av tämligen turbulent borgerligt regerande, inte lyckades vinna valet 1979 spred sig paniken. Partiet insåg, även om det knappast fanns någon konkret öppenhet om detta, att en faktisk och beständig omorientering av politiken var nödtvungen för att kunna adressera väljarna i politikens mittfåra. Här någonstans gick den klassiska socialdemokratin i graven och någon återuppståndelse efter detta har inte skett. Istället har partiet utvecklats till ett av många mittenpartier av det krassa skälet att val avgörs i politikens mittfåra.

 2. Den breda arbetarklassen är hälften av befolkningen. Men annorlunda, fler kvinnor, fler invandrare, mer offentliganställda, färre storföretags-kollektiv, svagare klasskänsla, färre som identifierar sig som arbetare, svagare fackföreningar, mindre politiskt intresse.
  Den andra halvan av svenskarna är i stort sett medelklass för överklassen är liten – men rik och mäktig. En process pågår idag som närmar stora delar av medelklassen till arbetarklassen. Där robotar förr slog ut arbetare, slår nu AI ut delar av medelklassen i osäkerhet.
  Det finns alltså en möjlig majoritet av arbetare och lägre medelklass tillsammans.
  Den klassalliansen byggde socialdemokratin sina tidigare framgångar på. En tid identifierade sig till och med många lägre tjänstemän som arbetare!
  Det kan göras igen. En ny ”tjänstearbetar”-majoritet kan byggas.

 3. Höggradig automatisering/robotisering av industrin ledde inte till några större omvälvningar eller massarbetslöshet. Det skedde inte från en dag till en annan och andra yrken/arbetsuppgifter tillkom. Därtill förändrades skolsystemet och idag går de allra flesta gymnasiet och många även högskoleutbildningar.

  Sannolikt leder inte heller AI-utvecklingen till några större omvälvningar eller massarbetslöshet. Inte heller denna sker momentant utan under en tämligen lång tidsperiod. Nya yrken/arbetsuppgifter tillkommer högst sannolik även i denna utveckling. Samtidigt kommer utbildning bli än viktigare.

  Säg att vi går 100 år tillbaka i tiden till 1924, många av den tidens yrken skulle vi behöva slå upp i en uppslagsbok (eller ”googla” som vi väl gör idag) försatt vi skulle förstå. Om vi motsatt med en tidsmaskin skulle kunna förpassa oss tillbaka till 1924 och där nämna alla vår tids yrken skulle frågetecknen vara av kolossalformat.

  Att yrken och arbetsuppgifter förändras över tid medan andra försvinner och nya tillkommer är tidens gång. Jag tror inte vi ska förvänta oss att detta leder till några större omvälvningar under överskådlig tid. Vi och i princip hela den ”gamla” industrialiserade världen har dessutom en demografisk utveckling som kan leda till brist på arbetskraft inom ett antal kategorier.

  1. Jag var med och genomförde automatiseringen på två fabriker. Saabs växellådefabrik på 1980-talet där antalet arbetar minskade med 2/3 och på Pååls bageri på 1990-talet där antalet arbetare halverades. Att säga att automatiseringen inte medförde stora förändringar anser jag är helt felaktigt. Men antalet arbetstillfällen i industrin minskade inte så mycket då antalet anställda inom datayrkena ökade kraftigt under samma period.

   1. Jag påstår inte att det inte skulle varit några stora förändringar på produktionsnivån. Här inser alla som någon gång besökt en robotiserad produktionslinje att det är en ny värld.

    När jag resonerar i termer av omvälvande avser jag samhällsnivån. Här blev det inga stora politiska eller ekonomiska förändringar. Automatiseringen är en del i en ständigt pågående förändring som sker kontinuerligt och ständigt. Och så kommer det att fortsätta och både människor och samhälle kommer alltid att hitta sätt att förhålla sig till förändring …

 4. Det kan bli som du säger att AI inte minskar jobben. Eller inte, experterna är oense.
  Om AI tar över jobb som nu utförs av människor, vad händer?
  Jo, inom kapitalistiska företag kan ledningen ersätta många människor med AI, som varken kräver höjda löner, eller strejkar. Då ökar vinsten och klyftorna i samhället när ägarna och ledningen liksom Joakim von Anka glada rullar runt i de nya högarna av guldpengar.
  Dessa pengar kan de även använda till utveckling och investeringar för att kunna producera mer, vilket ger ökad konsumtion, ökad miljöpåverkan, större utsläpp av växthusgaser, varmare klimat, och på sikt samhällskollaps. Tänk bara så mycken konsumtions-drivande reklam vi kan få när billiga AI-robotar gör all reklam…
  En socialistisk reform-lösning vore att istället slussa över AI-besparingarna från industrin och info-tjänste-samhället till den nerbantade offentliga sektorns skola vård och omsorg. Där är behoven stora och ömmande. Och klimatpåverkan mindre.
  Om AI och/eller demografin (det föds färre barn) ger arbetsbrist? Då kan reform-socialism slussa över industri-tjänstesektorns AI-vinster till den offentliga sektorn, som kan anställa fler.
  I princip är färre barn på en överbefolkad miljö-klimat-sliten planet enbart positiv. Färre människor ger mindre koldioxid-utsläpp. Miljön och klimatet vinner på färre födda.
  Och i princip är också AI positiv för mänskligheten, klimatet och planeten. Alla de produkter som behövs för klimatomställningen kan bli billigare, som vindkraftverk och solfångare på alla tak och eventuellt väggar. AI kan även hjälpa till i tankearbetet och forskningen för en klimatvänlig värld.
  Problemet är att slussa det privata industri-tjänste-samhällets AI-genererade övervinster till klimat- och vårdarbete i den gemensamma offentliga sektorn. De är ett politiskt problem – den borgerliga högern och företagen har alltid motsatt sig att minska profiten till förmån för samhället och den majoritära ”tjänstearbetarklassen” (vanligt folk).
  Vad gäller färre födda i rika länder är det i grunden bra och inget problem. Fler födda i Syd är ett problem för det ökar jordens befolkning, och det ökar arbetslösheten. Extremt noggrant skött är familje-önskande adoptivbarn från Syd, givna till barn-önskande par i Nord (homo som hetero) en liten lösning (det kunde också minska rasismen)
  Hjälp till skolflickors utbildning och jobb i Syd en annan mindre lösning, då mer kvinno-makt ger färre barn. Påverkan på bistånds-mottagande länder att bekämpa patriarkalt förtryck ännu en mindre lösning.
  Att lösa (det eventuella) problemet med arbetslöshet i Syd och arbetsbrist i Nord med expert-import till oss i Nord är hjärnflykt. Själviskt av Nord. Däremot kan Nord starta fabriker och skapa jobb för kvinnor i Syd.
  Och ”importera” utbildade arbetslösa unga kvinnor från Syd som inte på lång sikt kan räkna med jobb eftersom de lever i reaktionära, diktatoriska, bakåtsträvande, mansgrisiga, kvinnoförtryckande, medeltida, hierarkiska, ojämlika, elitistiska samhällen med åsikter och attityder från 1600-talet.
  Och kvinnor från Syd, liksom kvinnor från Nord, är i allmänhet mer fredliga och mer samhälls-integrerade än män som kön. Ta vilker samhälle som helst – det är alltid en liten minoritet av machomän som ställer till våld och skit.
  Ska vi ta emot experter från Syd, ta emot kvinnor. De sköter sig bättre.

  1. Invandringen till Sverige idag består av polska yrkesarbetare (män), indiska och kinesiska IT-utbildade (både kvinnor och män) inklusive studenter samt högutbildade personer plus studenter från Tyskland (kvinnor och män).

   1. Nej vi kan inte veta men jag lutar som sagt min inställning mot erfarenheterna från industrins automatisering och går vi länge tillbaka omställningen från jordbruk till industri. Vår anpassningsförmåga, som samhälle, är stor. Samhället består av motverkande krafter som på olika sätt skapar någon sorts grundläggande jämvikt (inte alls att förväxla med jämlikhet) mellan dessa krafter.

    Ingen vinner på massarbetslöshet, politiska partier vill försäkra sig om väljarnas gunst och ”kapitalisterna” är måna om att det finns en någorlunda köpstark marknad (…annars inga nya vinster). Det är väl ungefär så det sett ut i alla fall under efterkrigstiden och här talar nog det mesta för att det kommer förbli så under överskådlig tid. Sedan kan man alltid önska en annan utveckling t.ex. som den du skisserar men jag tror att samhällets ”inbyggda mekanismer” är för starka för att någon lite mer radikal förändring skulle kunna ske.

    Sedan tycker jag nog inte, om jag får vara lite petig, att Joakim von Anka är något särkilt talande exempel på en ”kapitalist”. Joakim von Anka samlar sin guldpengar på hög och badar i dem i sitt gigantiska kassavalv. Den ”riktige kapitalisten” samlar inte pengar på hög utan vill hela tiden ha dem ”i arbete” för att genom vinster och investeringar förmera och öka kapitalet. I kassavalvet ökar inte kapitalet i värde, i bästa fall behåller de sitt värde. Börsen är inte sällan skeptisk mot företag som över tid har en stor kassa. Det ses som ett tecken på idélöshet och bristande riskvilja.

 5. Jaha. OK.
  Vi borde uppmuntrande ta emot mer kvinnor från Mellanöstern där förtrycket av kvinnor är som störst – särkilt från mullornas Afghanistan och prinsarnas Saudi-arabien. Gärna lesbiska och bögar, ateister och förföljda religiösa minoriteter.
  Indien och Kina behöver väl själva ha nytta av de experter de utbildat för folkets skattemedel?
  Och borde inte svenskar kunna ta våra byggjobb?
  Jag blev utbildad journalist, men det fanns inga jobb. Då som arbetslös tog jag en av de jobb som fanns, jag blev vårdarbetare igen (och trivdes med det).
  Kan inte andra arbetslösa göra samma?
  Och samhället hjälpa till med omskolningen?
  Alla kan inre få sina drömjobb. Samhället behöver även att mindre attraktiva jobb blir utförda. Få unga kan få krämjobb som sångare och progsramledare. Sorry.
  Och att vi klimatvidrigt flyger in bärplockare från andra sidan jordklotet är skamligt”

Kommentera gärna med hjälp av ett Mastodonkonto

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.