Minerallagstiftningen är i grunden bra

Detta för att den innebär en inskränkning av äganderätten till förmån för kollektiv brukarrätt till alla malmer och mineraler i marken. Det är förvaltningen av denna kollektiva rätt som är tveksam, inte inskränkningen av äganderätten. Enda rimliga möjligheten att organisera Läs mer…

Advertisements

Vilka står bakom planerad gruvbrytning i Kallak?

Det bolag som har tillstånd och rättigheter för att bryta järnmalm i Kallakfyndigheten i Jokkmokks kommun är Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB). Detta företag ägs till 100% av Beowulf Mining PLC som är ett börsnoterat brittiskt bolag vars hemsida lämnar Läs mer…

Protester mot järnmalmsbrytning i Kallak

Sen 1947 har järnmalmsfyndigheten i Kallak varit känd. 1968-70 hittade man ytterligare en fyndighet av samma typ en liten bit ifrån. Järnmalmsfyndigheten i Kallak är relativt stor och rik. Den har aldrig brutits men det är tänkt att det ska Läs mer…