Inte fler med autismspektrumstörningar men fler upptäcks

Antalet diagnoser om autismspektrumstörningar har det senaste decenniet ökat kraftigt. Men symtomen har inte blivit vanligare i befolkningen, utan ökningen beror sannolikt på breddade diagnoskriterier, att fler söker hjälp och en ökad kunskap hos professionen. Antalet diagnoser för autismspektrumstörning har Läs mer…

Vaccin ger inte autism

Den studie som år 1998 påstod att barn kunde få autism av trippelvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund är enligt brittiska tidskriften British Medical Journal (BMJ) en ren förfalskning gjord på beställning från en advokatbyrå som ville inleda rättsprocesser Läs mer…