Systemet med personliga assistenter är ett moras av brottslighet

Brottslighet inom assistansföretag och med assistansersättningen är omfattande. Denna typ av brottlsighet har hanterats återkommande inom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. I flera av de många ärenden som avgjorts finns klassiska upplägg med överdrivna vårdbehov, pappersassistenter (folk som tar Läs mer…

Sverigedemokraterna skördar vad borgarna sått

Sverigedemokraternas film om socialdemokratin och folkhemmet har av forskare och i mer anständiga media med rätta lyfts fram som ett sällsynt tydligt exempel på Fake history. Samtidigt går det inte att komma ifrån att argumenten känns igen från kampanjer som Läs mer…

Inte fler med autismspektrumstörningar men fler upptäcks

Antalet diagnoser om autismspektrumstörningar har det senaste decenniet ökat kraftigt. Men symtomen har inte blivit vanligare i befolkningen, utan ökningen beror sannolikt på breddade diagnoskriterier, att fler söker hjälp och en ökad kunskap hos professionen. Antalet diagnoser för autismspektrumstörning har Läs mer…

Ibland händer mirakel: vad transrörelsen kan lära av bokstavsbarnen

Jag vill först tacka tidningen Internationalen för en bra debattartikel av Roya Hakimnia och Arash Hakimnia i nr 46/2014. Särskilt uppskattar jag att de vill skapa breda allianser utan att dissa själva begreppet intersektionalitet (dvs. analys av samverkan mellan olika Läs mer…