Arbetarna på Zalandos lager kräver bättre villkor!

Arbetare på Zalandos lager i Stockholm övervakas, hindras från att prata med varandra och får inte sitta ned. Föräldrar får inte ens ha mobiltelefon så de kan nås om något händer deras barn. Läs mer…