Bång – redare och grosshandlare

Bång var en av flera Gävlefamiljer som på 1800-talet skapade sig en förmögenhet tack vare högkonjunkturen inom sjöfart, varv och handel. Lars Augustin Bång (1806-1853), fiskare och framstående skeppsbyggmästare. Följde föräldrarna på fiskefärderna till Ångermanland, arbetade som timmerman på varven Läs mer…

Brodin – redarfamilj i Gävle

Brodin var en av Gävles ledande sjöfartsfamiljer i första hand på 1800-talet. Släkten gjorde sig också bemärkt inom industri, handel och politik. Olof Brodin d ä var fiskare och därefter sjökapten. Han kom till Gävle från Tynderö socken i Medelpad. Läs mer…