Träbyggande kortar byggtiden

Den traditionella byggindustrin har under lång tid haft svag produktivitetsutveckling. Samtidigt finns en delsektor som skiljer sig markant. Den industriella träbyggnadsindustrin. Den industriella träbyggnadssektorn har höjt produktiviteten med 30 % och kortat byggtiden med 3,3 månader. Läs mer…

Låt inte Cementa diktera miljöpolitiken – garantera jobben

Vi kan inte låta ett ansvarslöst multinationellt monopolföretag – i synnerhet en av landets värsta klimatbovar – diktera den politiska dagordningen. 

Efter att Mark- och miljööverdomstolen underkänt Cementas arrogant slarviga ansökan om fortsatt och utökad kalkbrytning på Gotland har den gamla debatten om jobb och miljö väckts till liv igen. Läs mer…

Byggnads får miljonskadestånd för kollektivavtalsbrott

Det slovakiska bolaget KS Building har under 2018-2019 arbetat med byggnadsställningar vid uppförandet av en ny pappersmaskin vid Billerud-Korsnäs pappersbruk i Grums. Företaget har systematiskt fuskat med övertid samt struntat i att betala ut såväl lön, övertidsersättning, helgersättning, traktamente och Läs mer…

Diös – byggmästaren som sponsrades av Zorn

Anders Diös föddes år 1891 i Indors by i Våmhus socken. I byn, som en gång fungerat som fäbod till Bonäs, levde vid denna tid ett trettiotal familjer. Förhållandena var mycket knappa. I byn tillverkades hårkonst och korgar. Hårkonsten såldes Läs mer…