AB Karl Hedin – stor markägare i Bergslagen

AB Karl Hedin är en av Sveriges lite större markägare. Företaget och familjen Hedin äger omkring 22 000 ha produktiv mark, huvudsakligen skogsmark i Västmanland och Dalarna. Företaget grundandes av Karl Hedin (1885-1969) som börjad med att köpa och sälja Läs mer…