Handelshuset Donner

Jürgen Hinrich Donner (-1751) flyttade från Lübeck till Visby år 1746, två år efter hans giftermål med Margaretha Lythberg (-1774) från den gotländska staden. Till en början drev det handelsföretag som Donner skapade främst en handelsbod där det såldes bland Läs mer…