Climate chaos and the global ecological crisis

One year after the resolution adopted at the 16th World Congress of the Fourth International, the International Committee adopted the following statement. The resolution is here. Since the World Congress of the Fourth International in February 2010, the consequences of Läs mer…

Slutkörd bilindustri?

När klimatförhandlingarna havererat i Köpenhamn och Cancun går det inte längre att hoppas att de som styr världen ska rädda den. Hoppet måste istället sökas underifrån, bland oss själva. Det är den tanke som genomsyrar den bok Lars Henriksson skrivit Läs mer…

Wikileaks: Hur USA, och EU, bedriver smutsig klimatpolitik

Det som tidigare kom fram genom vittnesmål från förhandlare och politiker från länder i Syd bekräftas nu genom Wikileaks: USA har manipulerat klimatförhandlingarna inför, under och efter Köpenhamn. Och EU ansluter sig gladeligen till denna taktik. Det s k Copenhagen Läs mer…