Trolle-Wachtmeister

Wachtmeister är en svensk adelsätt med ursprung från Dagö i Estland, vilken invandrade till Sverige på 1500-talet. När Tyska orden upplöstes i Estland förlorade släkten, som inte bevisats ha räknats  till adeln, sina tillgångar. Adlades 1578, introducerades på Riddarhuset 1649 Läs mer…