Göteborgs största företag

Göteborgs största företag kan mätas på lite olika sätt. Efter total sysselsättning, efter total omsättning, efter bokförda tillgångar, efter börsvärde eller efter antalet anställda i Göteborg. Det senare sättet att mäta får med företag med många sysselsatta i Göteborg och som inte sitt huvudkontor i Göteborgsområdet Läs mer…