Moll – grosshandlare och finansmän

Läkaren Johan Julius Moll som föddes 1721 i Holland och dog blott 31-årig i Wachenheim i Rheinpfalz, Tyskland. Hans änka Charlotta Sophia Pfarr (1731-1801) flyttade med den späde sonen Johan Adam till släktingar i Stockholm, troligen till legationspredikanten Johan Gottfried Läs mer…

Bohnstedt – Riddarhyttan

Carl Fredrik Bohnstedt (1776-1838) föddes och dog i Stralsund. Han var dock under den aktiva delen av sitt liv grosshandlare i Stockholm och tillhörde den så kallade skeppsbroadeln. I likhet med andra grosshandlare med tyskt ursprung handlade han mycket med Läs mer…