Sehlberg – grosshandlare och lantbrukare

Gävlefamiljen Sehlberg var ursprungligen fiskare från Sehl i Ångermanland. Nils Henriksson, som flyttade till Gävle, blev borgare där 1681 och kallade sig Sehlberg, avled 1701. Jacob Sehlberg, en yngre son till Nils Henriksson, fick 1703 burskap för fiske och fraktfart och var Läs mer…