Rysslands krig i Ukraina

Kriget i Ukraina har kastat ett skarpt ljus över den radikala vänstern i Europa och visat såväl dess bästa som dess sämsta sidor. Å ena sidan, en internationalistisk reaktion av solidaritet med Ukraina. Å andra sidan, ett ”fredsläger” av pacifister, men framför allt sekterister, för vilka USA-imperialismen under alla omständigheter är huvudfienden. Läs mer…

Högerextremisterna i Ukrainakriget – Spartabataljonen

Medan det inte finns någon nazistisk milis som slåss på Ukrainas sida i Ukrainakriget så finns det gott om nazistiska grupper och miliser som deltar på Rysslands sida. Den största gruppen är den så kallade Wagnergruppen som har flera milisstyrkor som deltar i kriget på Rysslands sida. Läs mer…