Vänsterpartiet ställer sig bakom försvarsberedningen

Vänsterpartiet står bakom budskapet och innehållet i Försvarsvarsberedningens slutrapport meddelar partiets ledamot i beredningen Hanna Gunnarsson. Det är en styrka att partierna är eniga i många frågor och diskussionerna har varit konstruktiva, säger hon. Läs mer…

Ryssland ut ur Ukraina – varken Putin eller NATO

Två år efter den ryska Putinregimens kriminella invasion av Ukraina har angreppet utvecklats till det mest förödande storkriget i Europa sedan 1945. Hundratusentals människor har dödats och skadats, städer och samhällen lagts i ruiner, ovärderlig jordbruksmark skövlats, infrastruktur och näringsliv slagits sönder och miljoner människor drivits på flykt. Läs mer…

Jämför Sverige med Ukraina!

Rysslandsvänliga och Putin-urskuldande debattörer på olika håll i världen påstår att Ukraina hade kunnat slippa kriget. ”Bara” de hade lovat Ryssland att förbli neutrala och inte gå med i NATO. Underförstått att Ukraina har sig själv att skylla när de sökte och söker medlemskap i NATO och EU. Läs mer…

Sveriges svek mot kurderna

Joakim Medin är en frilansjournalist och författare som tidigare skildrat det kurdiska folkets situation, kamp och konflikterna i området där det är bosatt i böckerna Kobane (2016) och Amanda (2022, med Patricio Galvez). Nu är han aktuell med en ny bok i ämnet, Kurdspåret – Sverige, Turkiet och priset för ett Natomedlemskap. Läs mer…

Halvhjärtat för Ukraina

Jag börjar så smått förstå hur de halvhjärtade vänsteraktivisterna med deras något ljumma engagemang för Ukrainas försvarskamp tänker. Det har inte specifikt med Ukraina att göra! En anledning till saktfärdigheten när Ukraina brinner är avsmak för våld i största allmänhet. Krig är i princip fel! Folk dör! Hemskt! Läs mer…

Rättvist eller cyniskt om Ukraina?

Den grundläggande humanitära principen om alla människors lika värde som individer leder logiskt sett till demokrati – en person, en röst. Alltså till samhällen med kollektiv folkmakt i två betydelser – demokratiskt majoritetsstyre internt, och nationellt självbestämmande externt. Det rättvisa idealet (idealpolitik) är alla nationers lika värde – samt fred och samarbete mellan världens länder. Läs mer…

Rysslands krig i Ukraina

Kriget i Ukraina har kastat ett skarpt ljus över den radikala vänstern i Europa och visat såväl dess bästa som dess sämsta sidor. Å ena sidan, en internationalistisk reaktion av solidaritet med Ukraina. Å andra sidan, ett ”fredsläger” av pacifister, men framför allt sekterister, för vilka USA-imperialismen under alla omständigheter är huvudfienden. Läs mer…

Socialistisk Politik som Putins medlöpare

”Jag har ju sagt att vi är emot Rysslands invasion. Hur många gånger ska jag behöva upprepa det?”

Ända sedan kriget mot Ukraina inleddes har jag stött på indignerade uttalanden av den här typen från dem som motsätter sig vapenhjälp till Ukraina. Det gäller speciellt anhängare av Socialistisk Politik (SP), en organisation som jag själv var medlem i för trettio år sedan. Läs mer…

EU och USA kontra BRICS?

Krisande imperier är farliga imperier. Trumps USA är en reaktion mot bland annat Kinas uppgång. USA måste bli ”Great Again”. Rysslands krig mot Ukraina är ett försök att behålla kontrollen av den viktigaste icke-ryska delen i det tsar-stalinistiska storryska imperiet, som sedan Sovjets fall varit på dekis. Läs mer…

En del kallar oss krigshetsare

Jag tillhör den del av vänstern som stöder Ukrainas rätt till att försvara sitt eget territorium. Precis som jag och andra inom vänstern försvarade Vietnams rätt att försvara sig med vapen mot USA:s angrepp innebär det att jag försvarar Ukrainas rätt att försvara sig med vapen mot Rysslands angrepp. Läs mer…

Länder utan militär och försvarsmakt

Det finns 40 länder eller territorier med fast befolkning som saknar militär i form av en egen försvarsorganisation. De flesta av dessa är små och försvaras av omgivande större länder, en del är existerande kolonier eller tidigare kolonier som försvaras av den forna kolonialmakten. Många är önationer. Läs mer…

2 X Folkmakt hotas i Ukraina …

Maktrealismen har börjat sticka upp sitt fula tryne i debatten om Ukrainakriget. Det betyder medhåll och/eller acceptans för tesen att mäktiga stormakter har rätt att kräva kontroll över sina svagare grannländer. Läs: ett försvar av imperialism. Eller snarare ett cyniskt konstaterande att ”så är det här i världen”. Läs mer…

Kristerssons språkkunskaper verkar begränsade

Statsminister Ulf Kristersson anser att alla som demonstrerar mot Turkiet är nyttiga idioter. Uppenbarligen behärskar han inget det svenska språket. Vilket ju kan vara något problematiskt för en statsminister. Dessutom faller det sig naturligt att undra om han överhuvudtaget kan föra en konversation på nåt annat språk eller en säga något som är förståeligt. Läs mer…