En socialistisk fiskeripolitik – motverka resursslöseri

Del 5 av 7 i serien Socialistisk fiskeripolitik

Del 5 av 7 i serien Socialistisk fiskeripolitikResursslöseri i fisket kan var fler olika. I detta sammanhang handlar det dock enbart om resursutnyttjande och resursslöseri ur mänsklig synpunkt. Men även detta kan vara flera olika saker. Det kan vara att Läs mer…

Advertisements

För en socialistisk fiskeripolitik

Del 3 av 7 i serien Socialistisk fiskeripolitik

Del 3 av 7 i serien Socialistisk fiskeripolitikDet finns idag inte några vänsterpartier i Norden som har en utvecklad, faktabaserad och fungerande fiskeripolitik. Det kan tyckas att det inte är viktigt i Sverige, men trots att det är en liten bransch Läs mer…

Det behövs verkligen en ny fiskepolitik

Där är jag för en gångs skull helt överens med en moderat EU-politiker, Christofer Fjellner. Han plädera mot subventioner till fisket och mot det kvotsystem som finns idag. Han har helt rätt. Bägge delarna är förkastliga. Han argumenterar för individuella utbytbara Läs mer…