För en socialistisk fiskeripolitik

Del 3 av 7 i serien Socialistisk fiskeripolitik

Del 3 av 7 i serien Socialistisk fiskeripolitikDet finns idag inte några vänsterpartier i Norden som har en utvecklad, faktabaserad och fungerande fiskeripolitik. Det kan tyckas att det inte är viktigt i Sverige, men trots att det är en liten bransch Läs mer…

Advertisements

Växande vänsterpartier

Det pratas mycket om att rasism, fascism, rasistiska och fascistiska partier växer i Europa. Det är naturligtvis sant. Men det finns också några växande och framgångsrika vänsterpartier. Kraftigt växande faktiskt. Tre stycken. Bloco Esquerda i Portugal, Syriza i Grekland och Läs mer…

Borgerliga accepterar övervakning och repression – vänstern gör det inte

Det svenska folket har blivit allt mer fientligt till statliga tvångsmedel och ökande övervakning. Detta i takt med att övervakningen och repressionen faktiskt ökar. I spåren av ”kriget mot terrorn” så åsidosätts och försvagas allt fler lagar, förordningar och regler Läs mer…