Westerberg i Norrköping

Erik Mattsson var handelsman i Norrköping liksom drätsel- och byggningsborgmästare 1658. Han var gift med Johanna Johansdotter, dotter till handelsmannen Johan Wellamsson och Malin Månsdotter Bröms. Hans barn tog namnet Westerberg. Sonen Matthias Westerberg (1666-1738) var rådman och handelsman i Läs mer…