Fifflarna på Gusums bruk – Torstensson och Friberg

Gusums Bruk var ett järnbruk och mässingsbruk i östra Östergötland som anlades 1653. 1875 övertogs det av ett aktiebolag som på 1970-talet bär namnet Gusums Bruk AB. Ägare av bruket vid den tiden var familjen Torstensson. VD var Lennart Torstensson. Läs mer…

Westerberg i Norrköping

Erik Mattsson var handelsman i Norrköping liksom drätsel- och byggningsborgmästare 1658. Han var gift med Johanna Johansdotter, dotter till handelsmannen Johan Wellamsson och Malin Månsdotter Bröms. Hans barn tog namnet Westerberg. Sonen Matthias Westerberg (1666-1738) var rådman och handelsman i Läs mer…