Westerberg i Norrköping

Erik Mattsson var handelsman i Norrköping liksom drätsel- och byggningsborgmästare 1658. Han var gift med Johanna Johansdotter, dotter till handelsmannen Johan Wellamsson och Malin Månsdotter Bröms. Hans barn tog namnet Westerberg. Sonen Matthias Westerberg (1666-1738) var rådman och handelsman i Norrköping.

En yngre son, Magnus Westerberg (1671-1723) var handelsman i Norrköping såväl som invald bland ”de 24” från 1708. Han var en viktiga skeppsredare och exportör, ägare till Ysunda bruk samt från 1713 delägare i Gusums mässingsbruk tillsammans med svågern Georg Spalding (1671-1721). Magnus Westerberg var gift med Maria Spalding (1674-1764) som för sin del blev delägare i Gusums Bruk vid mannens död. Även sönerna Jakob Westerberg (1702-69) och Erik Westerberg (1704-67) var delägare. Deras syster Dorothea Westerberg (1703-69) var gift med Claes Peterson Jancke (1696-1761) medan systern Maria Elisabeth Westerberg (1714-69) var gift med Jöns Råmarck.

Gusums kyrka byggdes genom att Maria Spalding, änka efter Magnus Westerberg, och Sophia Christoffersen (1685-1767), änka efter Georg Spalding år 1727 överenskom med övriga delägare i bruket om bygget. Bruksägarna fick då patronatsrätt och den borttogs inte förrän på 1880-talet.

Jakob Westerbergs son Johan Jakob Westerberg (1741-1811) var handelsman i Norrköping och gift med Christina Gartz (1753-?), dotter till grosshandlaren Justinus Gartz och Charlotta Reef. Johan Jakob Westerberg tycks ha övertagit familjens handelsverksamhet i Norrköping medn brodern Erik Westerberg (1742-1807) tog över på bruket i Gusum tillsammans med brodern Gustaf Bengt Westerberg (1747-1812) .

Erik Westerberg var gift med Wendela Deliana Moolenaer. Deras son Erik Wilhelm Westerberg (1774-1825) var därefter brukspatron Gusum. Han köpte Vittviks gods år 1802.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,, , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

2 svar på “Westerberg i Norrköping”

Kommentarer är stängda.