Vi minns alla tsunamin

Igår var det ett år sen tsunamin drabbade 100 000-tals männsikor kring Indiska Oceanen. Vi minns det alla. Vi minns också den svensk regeringens tafatta agerande och utrikesminister Freivalds okunskap. För det verkar ju faktiskt som om hon inte visste att svenskar i tusentals brukar turista i Thailand.

Läs gärna katastrofkommissionens rapport

Men jag tillhör inte dom som tycker att den svenska regeringen borde agerat lika snabbt som den italienska. Det är helt enkelt inte vettigt. Sverige drabbas i stort sett aldrig av allvarliga katastrofer, Italien drabbas ofta av jordbävningar och vulkanutbrott. Det är logiskt att Italien har en särskild organisation för att hantera sådant. Det är slöseri med skattepengar om Sverige skulle ha det likadant. Men för den skull så får man inte vara så passiv som ledande företrädare för den svenska regeringen varit.

En sak som däremot sällen nämnts är hur vi människor medverkat till att göra tsunamivågen så katastrofal. Detta har vi gjort genom att på många håll röja bort den mangroveskog som tidigare täckte stora delar av kusterna i de drabbade områdena runt Indiska Oceanen. I de länder (Burma, Maldiverna) där mangroveträsken fortfarande finns kvar dödades oerhört få människor. I Indien dödades i stort sett inga människor i de områden som har mangroveträsk. På en indonesisk ö alldeles nära jordbävningens epicentrum (lika nära som Banda Aceh) dödades enbart några få människor ur en befolkning på 60 000.

Mangroveträsken röjs bort för att man ska odla jätteräkor, eller anlägga nya turistanläggningar. På det sättet bidrar vi människor direkt till att naturens olika katastrofer får allvarligare följder än vad de fått om vi låtit bli att skövla naturen.

Läs mer om detta hos SNF:
Mangroven skyddade mot tsunamin 2004
Mangroveskogen – skövlas för räkodlingar

och hos WWF:
Korallrev och mangroveskogar räddar liv

Anders_S

Advertisements