Resolution från Kungstorget, antagen på segerstormötet den 29 november 1976

Del 5 av 5 i serien Kungstorgsockupationen

Vi har i och med denna ockupation skrivit historia.

Idag den 29 november 1976 ser vi resultatet av 12 dagars ockupation. Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har idag på ett extrainkallat möte beslutat att ansluta sig till vårt krav att Stoppa Kungstorgsgaraget. Vi ser det som självklart att detta socialdemokraternas beslut omöjliggör ett fortsatt byggande av garaget. Inte ens Lennart Ström kan bygga ett garage på fyra veckor.

Detta är en historisk seger, en milstolpe i kampen mot den vansinniga stadsplaneringen i Göteborg och mot den ohämmade privatbilismen som leder till miljöförstöring och resursslöseri.

Försöken att stoppa Kungstorgsgaraget har pågått i mer än sex år, med alla upptänkliga metoder: demonstrationer, överklaganden, insändare osv. I kommunvalet gav socialdemokraterna intryck av att vilja stoppa garaget och gjorde detta till en stor valfråga. När de borgerliga efter att ha förlorat valet forcerade garagebygget gav socialdemokraterna slaget förlorat. ”Kungstorgsgaraget kommer att stå som ett monument över borgarnas maktfullkomlighet” menade man.

Vår linje har hela tiden stått fast: STOPPA GARAGET TILL VARJE PRIS!! Det var vår ockupation som tvingade socialdemokraterna att ta konsekvenserna av sitt valagerande.

Vi ockuperade torget för att hindra att bygget påbörjades och för att mobilisera den opinion som borgarna totalt nonchalerat. Till en början sade socialdemokraterna att de inte tar intryck av sådana utomparlamentariska aktioner. Efter tolv dagars ockupation, mer än 150 stöduttalanden och 100 000 namnunderskrifter viker man sig för opinionen.

Vi ockuperade torget i ett läge när ingen – inklusive politikerna – kunde visa någon annan metod att stoppa Kungstorgsgaraget, som forcerats igenom av borgarna, påhejade av köpmännen.

Vi har beskyllts för att vara odemokratiska, för att vi använder olagliga metoder. Vi har förmodligen använt olagliga metoder. men den massiva opinion som vi dragit fram i ljuset visar att vårt handlande inte är odemokratiskt. Vi har med denna ockupation visat att det är både nödvändigt och möjligt att aktivt kämpa för en människovärdig tillvaro.

Om någon fortfarande tror sig kunna påbörja bygget kommer vi naturligtvis tillbaka, antingen det påbörjas av borgare eller socialdemokrater, före eller efter nyår.

Alternativet till Kungstorgsgaraget är ett levande torg, inte ett torg med parkeringsplatser. Vi nöjer oss inte med det, utan kräver att politikerna i staden öppnar sig för en kommande bred diskussion om hur Göteborg skall planeras för framtiden och att de respekterar folkopinionen.

Vi kräver:
Bygg ut kollektivtrafiken på privatbilismens bekostnad!
Kultur och affärer där folk bor!
Inga parkeringsanläggningar i centrala staden!

Vi avbryter ockupationen. Vi har segrat!!!

Andra bloggar om: , , , , , ,

Series Navigation<< Vad misslyckades ockupanterna på Kungstorget med?
Advertisements