Kravallerna i Köpenhamn – en följd av intolerant politik

Orsakerna till kravallerna i Köpenhamn måste sökas i den politik som förts i Danmark. Dels generellt, dels gentemot ungdomarna på Ungdomshuset. I Danmark har under många år förts en politik som leder till och som använder intoleransen som ett politiskt verktyg. Genom en politik för ökade klyftor och intolerans mot alla avvikande och underordnade grupper har den danska regeringen skapat underlag för den typen av intolerans och nonchalans som de köpenhamnska politikerna visat gentemot ungdomarna i huset på Nörrebro genom att inte följa de överenskommelser man tidigare gjort med ungdomarna. Polisens, till synes, hårdare attityd och ändrade taktik kan också vara ett utslag av den danska regeringens nyliberala, rasistiska och intoleranta politik.

Att vi nu fått en svensk regering med näst intill samma politik (undantaget rasismen) bådar inte gott för framtiden i vårt land. Med den nuvarande svenska regeringen kommer vi att få se samma utveckling mot intolerans och rasism som i Danmark.

Advertisements