USA har ett valsystem för de välsituerade

Joel Malmqvist har skrivit en bra kritik av det amerikanska valsystemet på sin blogg med anledning av Gudmundsons ledare i SVD som tokhyllade det amerikanska valsystemet.

Sammanfattningvis visar Joel på att det amerikanska valsystemet har en hel del brister såsom registreringförfarandet som avskräcker många, att många fråntas rösträtten på grund av begångna brott (kan vara för obetydliga brott som små checkbedrägerier, snatteri etc), det finns ingen oberoende valmyndighet utan valen sköts av de redan valda, vilket öppnar upp för valfusk och oegentligheter samt att det är svårt för arbetare och vanligt folk att rösta då valen alltid sker på en arbetsdag (tisdagar).

Så här skrev jag själv i ett tidigare inlägg som främst handlade om Cuba:

”Majoriteten av de som bor i USA deltar inte i valen. Många bor där illegalt och har inte rätt till det. Men inte heller majoriteten av de amerikanska medborgarna deltar i val. Sanningen är att valen i USA är de rika medborgarnas angelägenhet. Det är de som har möjlighet att delta, de som har möjlighet att ställa upp, de som har möjlighet att bli valda. I mina ögon är det inte heller speciellt demokratiskt.”

Anledningen till att så få fattiga deltar i valet är flera. En är registeringsförfarandet, en annan är att valdagen alltid är en arbetsdag. Men den viktigaste tror jag är samma som huvudorsaken till att valdeltagandet minskar i hela världen. Politikens abdikation. Politikerna överlämnar allt fler beslut om människors vardag till privata kapitalintressen, den s.k. marknaden. Politiken blir därmed ointressant för de flesta då den inte påverkar deras vardag utan bara kommer att handla om livsstilsfrågor, identitetspolitik. För att förändra detta krävs att politiken återtar initiativet från de rika, från storföretagen. Det krävs större politisk kontroll, mer politiskt inflytande, mer demokrati. Ty marknaden är och förblir odemokratisk. Den med mest pengar bestämmer.

Andra som kommenterat USA:s valsystem: Ali Esbati, Det Progressiva USA, Noam Chomsky
Andra bloggar om: , , , ,
Technorati: ,

Advertisements