En kille med problem

En av de inblandade i Kungsholmsmordet, en 16-åring, är uppenbarligen en kille med känslomässiga störningar och sociala problem av allvarligare art. Han har varit inblandad i fler misshandelsfall av allvarlig natur, den tidigast kända redan i augusti 2007. Utredningen av denna har emellertid först nu blivit färdig och åtal ska väckas. Att den blivit färdig så sent innebär som jag ser det att polisen misskött sitt arbete å det grövsta. Hade fallet utretts snabbare kanske dödsmisshandeln på Kungsholmen hade kunnat undvikas.

Polisens inkompetens har alltså än en gång lett till ett onödigt dödsfall. I Rödeby-fallet ledde polisens inkompetens till ett dödsfall och nu visar det sig att polisens inkompetens också spelat en roll i Kungsholmsdådet. Men kritiken ska inte bara rikats mot polisen. I bägge fallen kan också kritik riktas mot socialnämnderna/socialtjänsten på det sätt som Maria Abrahamsson i SVD gör.

Borgarmedia: SVD,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Advertisements