Inte bara polisen behöver förbättras

Utan även åklagarmyndigheterna. Det anser Rolf Hillegren på SVD:s Brännpunkt idag. Han tycker att åklagarmyndigheterna borde ställa kvalitetskrav på polisutredningarna. Det är helt riktigt att de borde göra det. Men inte heller det är nog. Domstolarna måste sluta fälla folk på bristfälliga bevis och indicier. Domstolarna måste också ställa högre krav på utredningarna. För annars har åklagarna ingen anledning att ändra sig och inte heller det utredande poliserna.

Så länge man vinner mål med bristfällig bevisning, motsägelsefulla och direkt lögnaktiga vittnesmål från poliser etc, på det sätt som exempelvis skedde samband med kravallmålen om Göteborg 2001 så kommer inte åklagarna att kräva mer av polisen. För de vinner ju målen ändå.

Dessutom måste själva måttet på om polisen lyckas eller ej förändras. Det ska inte vara antalet lösta brott eller fällande domar som ska vara måttet på om polisen lyckas eller inte. Utan polisens effektivitet ska mätas i antalet begångna brott. Det skulle gynna förebyggande arbete istället för utredande. Det skulel gyna social insatser istälelt för straffande. En positiv utveckling skulle då vara möjlig med minskat antal brott. För det är främst sociala åtgärder som biter på antalet brott. Med sociala åtgärder kan man effektivt minska antalet begångna brott. Alla andra åtgärder har begränsad effektivitet.

En förbättring av rättsväsendet i Sverige måste inbegripa alla delar, såväl domstolar som åklagare och polis. Och de bör ställa krav på varandra. När det gäller hur domstolarna kan förändras i positiv riktning har Dennis Töllborg många vettiga förslag och åsikter. När det gäller hur polisen kan förändras har förvånansvärt nog Maria Abrahamsson i SVD några bra förslag i sin senaste ledare:

Justitieministern skulle redan idag kunna ge Rikskriminalen en beslutsordning som möjliggör polisstyrning över länsgränserna. På längre sikt talar samarbetssvårigheterna mellan dagens 21 länspolismyndigheter för att länspolisnivån skrotas till förmån för en kraftsamling lokalt med kommunal polis, anpassad efter lokala förhållanden. Komplettera sedan med en nationell polisstyrka som kan sättas in utan att landets högsta polisledning behöver fråga om lov eller som idag invänta en begäran om hjälp som av prestigeskäl kanske aldrig kommer.

Jga tycker väl kanske inte att förslaget om kommunal polis är så himla bra, men förslaget om Rikskriminalen är vettigt. När det gäller polisdistrikten anser jag nog att en sammanslagning av de små distrikten till större vore en vettig lösning. Detta kan lämpligast ske i samband med att man kommer till skott med storlän istället för de län vi har nu eller så får man göra det separat, vilket enligt min åsikt kanske är mindre lyckat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements