Gängens Göteborg, gängens Sverige, gängens Europa, gängens värld

Nog för att skottlossning och bombdåd är farliga och hotar vanliga människors liv. För förr eller senare kommer nån oskyldig att bli offer för gangstrarnas uppgörelser. Men det är faktiskt inte det största problemet med gangstergängen.

Det största problemet är istället att gängen allt mer blir en slags ställföreträdande stat, en slags ställföreträdande makt. Detta visar sig på många sätt.

 • När man inte kan få lån från banken kan man få lån från nåt gäng.
 • När man inte får det lilla socialbidraget att räcka till kan gängen ställa upp med hjälp.
 • När man inte kan få jobb eller a-kassa så finna alltid gängen där. De behöver alltid hjälp i nån form. De kan erbjuda betalning och med jobbet följer också en viss status.
 • När polisen inte kan göra sitt jobb träder gängens rättvisa in istället.

När alternativen är att gå arbetslös med ingen ersättning alls eller jobba för nåt av gängen är nog valet ganska lätt. När alternativen är ett slitsamt jobb som städare eller ett jobb med snabba pengar för nåt gangstergäng är nog valet lätt. Det är i såna lägen såna som Denho Acar, OG:s ledare blir hjältar för ungdomarna i Göteborgs förorter.

Situationen i Göteborg är resultatet av flera samverkande saker där den viktigaste är nedmonteringen av det offentliga trygghetsnätet. Något som påbörjades på 1980-talet och som accelererat under den nuvarande borgerliga regeringen. Nedskärningar och privatiseringar har skapat en situation där samhällets trygghetssystem inte längre fungerar som det ska och folk blir tvungna att vända sig till andra makthavare än de vi valt på politisk väg.

Andra orsaker är en slags permanentad arbetslöshet som i sin tur beror på privatiseringar, försämrade trygghetssystem, urholkad arbetstrygghet, tillfälliga arbeten och en kapitalism som gynnas av att det inte är full sysselsättning.

Upphandlingssystem och privatiseringar har lett till framväxt av en mängd skumma företag som hyr ut arbetskraft och tillhandahåller olika tjänster. Det finns helt legitima sådana företag, men det finns också en undervegetation av rent kriminella bolag.

Krigen i det forna Jugoslavien, Afghanistan och Irak samt sönderfallet av Östblocket har medfört att det finns en mängd vapen i omlopp och att det produceras mer narkotika än någonsin. Vilket skapat underlag för omfattande kriminella gäng.

Att Europa gjort det allt svårare för flyktingar och invandrare att komma hit har inneburit att människosmugglare behövs. De kriminella gängen har tagit över denna verksamhet i takt med att det blivit besvärligare att fly.

Öppnandet av Kina och efterfrågan på och produktionen av extremt billiga produkter har lett till en växande svart marknad i hela västvärlden, Europa och Sverige inte undantagna. Allt mer av denna verksamhet har tagits över av kriminella nätverk, såväl i Sverige som i andra länder. När du köper en borrmaskin för 99:- är det troligt att denna producerats under undermåliga arbetsförhållanden i Asien nånstans, transporterats till Neapel i Europa av kinesiska gangstergäng, sålts till företag som kontrolleras av camorran. Därefter sålts vidare till helt legitima, välrenommerade företag och vidare till olika återförsäljare i hela världen. Ofta förmedlas affärerna av företag med gangsteranknytning och dess får andel i förtjänsten.

Avregleringar, privatiseringar, krig och svagare stater har lett till en situation där organiserad brottslighet växer över hela världen. Den borgerliga regeringen har en politik som verkligen gynnar de kriminella gängens tillväxt.

Det som behöver göras för att stoppa utvecklingen är:

 • Stopp för tillfälliga anställningar.
 • Stopp för privatiseringar.
 • Upphandlingsssystem där man måste ta det billigaste ska förbjudas.
 • Stopp för uthyrningsföretag och privata arbetsförmedlingar.
 • Återställning av sjukkassa och a-kassa till tidigare nivåer.
 • Ökade resurser till socialtjänsten, skolan, förskolan och fritidsverksamhet.
 • Förbättring och förändring av polisens sätt att arbeta.
 • Lättare för flyktingar att fly till Europa.
 • Västliga trupper måste dras bort från Irak, Afghanistan och Somalia.

Det är inte så lite och om det görs får det många andra positiva effekter. Saker och ting har en förmåga att hänga ihop. Samma saker som orsakar vidgade klassklyftor har en tendens att orsaka andra problem också. Dessa saker är också just sådant som nyliberalerna tycker att man måste göra. De bryr sig inte om konesekvenserna av att man gör fattiga människor fattigare. Konsekvenser som i förlängningen alltså kan bli rentav dödliga för vanliga icke-kriminella fattiga. För det är i de fattigas bostadsområden det skjuts. Inte i de rikas. Skapar man ökad fattigdom skapar man också ökad gängkriminalitet och ökade risker för vanligt folk. Skapar man en svag stat skapar man grogrund för andra maktutövare. Nyliberalerna vill ha ökade klyftor och en svag stat. Konsekvensen är strakare kriminella gäng.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, GP1, GP2,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

5 Replies to “Gängens Göteborg, gängens Sverige, gängens Europa, gängens värld”

 1. Jag hoppades kunna se dig i SVT-debatt studion om sisådär 20 minuter, du bor ju i närheten och har skrivit mycket om ämnet och dina perspektiv behöver förmedlas.

  Fast det blir väl inte så? :/

 2. Alex: Det underliga är att förutom oss inom vänstern, tycks det bara vara polisen som tänker likadant. Inte de politiker som har makt, inte journalister och mediafolk.

 3. Jag är med på det mesta i din lista och jag tycker alla bör genomföras. DOCK undrar jag över dom två sista, hur skulle dom kunna minska gängens makt?

 4. Mindre krig ger mindre oro i världen, mindre vapen som används, mindre hat och antagonism, mindre pengar som spenderas på krigsföring. Mer flyktingar som tas emot bättre och med mer resurser innebär att det inte går att utnyttja smuggling av flyktingar ( Just nu kommer de hit ändå, men utan papper, utan säkerhet och med gängen och smugglarna som enda garantier för att klara sig )

Kommentarer inaktiverade.