Ägandet i svenskt näringsliv 2

Del 1 av 8 i serien Storfinansen 2

Allt ägande i svenska näringsliv är inte direkt knutet till någon familj eller grupp av personer. Det finns finansgrupper utan familjekoppling också. Kändast bland dessa är Den ägargrupp som finns runt Industrivärden och Handelsbanken. Det är en grupp som funnits med i alla listningar av ägandet i svenska näringsliv sen 1960-talet. Ursprunget till ägargruppen är Kreugerkraschen då Handelsbanken tog hand om en del av Kreugers företag, exempelvis SCA som fortfarande ingår i gruppen.

Andar ägargrupper av samma slag var på 1960-talet den grupp som fanns runt Custos och Skandinavbanken. Denna grupp finns inte längre och Skandinavbanken är en del av SEB numera. På 1970-talet förvandlades den finansgrupp som innan dess fanns runt familjerna Mark/Carlander till en finansgrupp utan familjeanknytning, Asken. Denna grupp kom senare att kontrolleras av finansmannen Erik Penser och hör sen länge till de finanssfärer som inte längre finns.

På 1960-talet fanns också en finansfamilj vid namn Dunker. Denna ägargrupp finns än idag, men kontrolleras av ett antal stiftelser som direktörerna i bolaget Trelleborg i praktiken kontrollerar. Det är också Trelleborg som är gruppens huvudsakliga ägarintresse.

Utöver detta har det på senare år dykt upp ett antal finansgrupper kring så kallade Private Equity-bolag eller riskkapitalbolag. Företagsgrupper som enligt Veckans Affärer är skattesmitarbolag som bygger på så hög avkastning som möjligt under den korta tid man äger bolag. Kort sagt, kortsiktig spekulation. Bland dessa grupper märks Nordic Capital (med viss koppling till Handelsbanken), IK Investment (numera med säte i London), Altor och Segulah. Det största bolaget av denna typ, EQT, kontrolleras dock av familjen Wallenberg.

Slutligen finns också ett par utländska ägargrupper med intressen i Sverige som kontrolleras av olika stiftelser (Carlsberg, Schibsted, Allers). Det är möjligt att General Motors, Autoliv och en del andra internationella storbolag också bör räknas till denna grupp. Autoliv är visserligen ett svenskt företag, men de institutionella ägarna finns i USA och det gör också majoriteten av de anställda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Series NavigationSpekulationskapitalet – Nordic Capital >>
Advertisements