Hundens värste fiende

Det dödas fler hundar i trafiken och av jägare än det dödas av vargar. Det står helt klart efter att försäkringsbolaget Agria redovisat siffror på dödade hundar. 135 hundar dödades av vådaskott från jägare och 84 dödades av rovdjur under perioden 2000-2005. Under samma period dödades 7 238 hundar i trafiken. Många av de trafikdödade i samband med jakt.

Jägarförbundet för en stor affär av att antalet dödade hundar per varg är mycket högre än antalet dödade hundar per jägare. Så är det ju förstås, men utan jakten så skulle antalet vargdödade hundar också bli färre. Med ett ökat antal vargar kommer dessutom antalet dödade hundar per varg att minska.

Så kanske kan man säga att jakten är själva grundproblemet när det gäller dödade hundar. För det är tydligt i Viltskadecentrums statistik att antalet rovdjursdödade hundar är som högst under perioder när det bedrivs jakt, speciellt under älgjakten på hösten. Utan jakt blir det alltså mycket färre hundar som dödas av rovdjur. Bästa sättet att undvika rovdjursdödade hundar verkar alltså vara att låta bli att jaga. Även de vargdödade hundarna är alltså ytterst jägarnas fel.

Jägarna är alltså hundens värste fiende.

Intressant?
Borgarmedia: SR, UNT, SVD
Andra bloggar om: , , , , , ,

Advertisements

7 Replies to “Hundens värste fiende”

  1. Ja, men du håller väl med om vad som helst om jag får tro dina övriga kommentarer på dessa sidor.

 1. kan det inte bero på att det är fler hundar (och människor) i rörelse under jaktperioden och att olyckor ökar pga det. lika som att det begås fler mord i städer där det bor mer folk 😛 sunt förnuft…
  jag tror inte vi skulle vilja leva i ett samhälle utan jakt. en totalfredning av alla djur skulle innebära katastrofala skador på skog och leda till väldigt många fler trafikolyckor. älgarna skulle svälta efter att ha nått sin populationstopp…
  att skylla vargdödade hundar på jägare är ju bara befängt, det tänker jag inte ens börja argumentera emot…

 2. Du går i den vanliga statistikfällan eftersom de trafikolyckor du refererar till gäller hela Sverige och de vargdödade hundarna bara återfinns i varglänen.

  I själva verket går det 12 600 bilar på varje trafikdödad hund men bara 9 vargar på varje vargdödad hund. Det är alltså 1 400 gånger farligare för en hund att beträda ett vargrevir än att möta trafiken. Nästan varje vargmöte leder till döden för hunden, vilket också bekräftas av försäkrningsbolagen.

  Till detta ska läggas att trafikdöden är helt slumpmässig medan vargen aktivt söker upp och dödar hunden. Ju fler vargar desto fler dödade hundar alltså. Inte ens vildsvinen kommer i närheten av vargens farlighet då de bara skadar och dödar i självförsvar.

  Så ser det ut för den som orkar säta sig in i statistiken mer än ytligt. 2011 dödades fler hundar av varg än 2010 trots att jägare och friluftsfolk i mindre grad släpper sina hundar i skogen nu.

  All skaderelaterad problemstatistik med vargen är i uppåtgående: Nödvärn, tamdjursangrepp, ersättningar från Staten, meter rovdjursstängsel…listan är lång.

  Men det finns nedåtgående trender också i vargens spår: Sjunkande fastighetspriser, minskande jaktarrenden, lägre befolkningstal, minskad näringsverksamhet…

  Hur stämmer detta med vår långa tradition av att förebygga och minska problem istället för att bara förvärra dem och låta dem spridas?

Kommentarer inaktiverade.