Repressiv julafton – bl.a. med piratjägarlag

Inte nog med att den borgerliga staten och den borgerliga regeringen vill åsiktregistrera fler, man vill också se till att de flesta unga människor i samhället blir behandlade som brottslingar. Det handlar om huliganlagar och och piratjägarlagar. Man vill att privata företag ska ta hand om delar av rättskipningen, delar av polisverksamheten, genom att ge dem tillåtelse att få ta del av ipnummer och annat från internetleverantörer.

Men det är värre än så, som Falkvinge skriver, man introducerar hämnd som ett motiv för straff:

Men vad vi har här är faktiskt något alldeles enastående. Det är en kraftig avvikelse från allt vad svenska rättsvårdande principer har haft, om att hämnd aldrig är en faktor i utdömda straff. Straff i svensk rättsskipning sätts utifrån tre mål: avskräckande, inlåsning (prevention) och rehabilitering. Brottsoffrets intresse av hämnd är uttryckligen inte en faktor i hur straffet ska bedömas, även om kvällstidningarna gjort sitt bästa för att ta oss tillbaka till medeltiden på den punkten.

Falkvinge skriver detta med tanke på vad lagförslaget innehåller…:

Skadeståndsbestämmelserna i samtliga immaterialrättslagar förtydligas med avseende på de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av skadestånd när intrång har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. I samtliga lagar anges därmed uttryckligen att hänsyn särskilt ska tas till

1. rättighetshavarens uteblivna vinst,
2. vinst som intrångsgöraren har gjort,
3. skada på rättighetens anseende,
4. ideell skada samt
5. rättighetshavarens intresse av att intrång i immaterialrättigheten inte görs.

…och på vad lagrådet sagt om lagförslaget:

Femte punkten har formulerats på ett sätt som om beräkningen av ersättningens storlek också skulle fullgöra ett allmänpreventivt syfte. I motiveringen (remissen s. 262) uttalas att det genom punkten nu kommer att tydligt framgå att det inte ska löna sig att kalkylera med intrång. Detta uttalande kan faktiskt förstås så att bestämmelsen i femte punkten ska ha ett visst avskräckande syfte. Vid föredragningen framkom dock att avsikten inte är att tillgodose något allmänintresse utan att främja enbart upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse. För att tydliggöra detta syfte kan punkten förslagsvis ges följande lydelse:

5. upphovsmannens eller rättsinnehavarens intresse av att intrånget inte upprepas.

Det här är om något uppseendeväckande. Den borgerliga övervakningsstaten växer så det knakar. Sverige håller på att bli det moderna svaret på STASI-DDR. Med alla möjliga typer av repressiv lagstiftning på alla möjliga områden.

Intressant?
Bloggat: Falkvinge, Moderata Karameller1, Opassande, Annarkia, Intensifier, Kulturbloggen, Enligt min humla, ModerataKarameller2,
Borgarmedia: SVD, DN, SDS, IDG, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

23 Replies to “Repressiv julafton – bl.a. med piratjägarlag”

Kommentarer inaktiverade.