Borgarnas politik ökar segregationen och klassklyftorna

På många olika sätt ökar borgarna segregationen. Man gör det genom sin bostadspolitik som går ut på att gynna de välbeställda och rika. De som kan spekulera med sina pengar på börsen och köpa dyra bostadsrätter, radhus och villor.

Finanskrisen har nu slagit mot just dessa grupper och nu går inte dessa dyra bostadsrätter, radhus och villor att sälja. De står tomma. Ingen vågar köpa.

Samtidigt som unga människor och fattiga människor inte kan hitta nånstans att bo, eller i alla fall inte kan hitta nånstans att bo med vettig standard. Istället tvingas man bo i ren misär, hos kompisar eller kvar hos föräldrarna. Eller så kanske man tar sig för att ockupera hus, att själva ta initiativ till byggen osv. Samtidigt som de som har råd bosätter sig i inhägnade områden, så kallade gated communities. För borgarnas bostadspolitik ställer till med fler problem än den löser. Den skapar tomma bostäder samtidigt som den skapar bostadsbrist.

Det är ökad segregation och ökad klassåtskillnad. Det visar fram klassamhället på ett nästan övertydligt sätt.

Borgarna ökar klassklyftorna också genom sin skolpolitik. Detta då privatskolorna i praktiken ofta vägrar anta elever med särskilda behov. Dessutom verkar de kunna missköta sig utan att nåt händer. Dessa elever hamnar därmed i den kommunala skolan. Ofta är kostnaderna lite högre för dessa elever och på såt sätt får privatskolorna ner sina kostander, kan göra större profiter och ändå skapa en skola som är bättre för de medelklass- och överklassbarn som i huvudsak befolkar dessa skolor. För det är ju så att andelen barn med särskilda behov, både fysiska och sociala, är högre bland fattiga människor, i arbetarklassen. På så vis, och äver på grund av andra orsaker som exemeplvis religion, får vi en segregerad skola En skola som ökar segregation och klassklyftor.

Vidare ökar man klassklyftorna genom sin trafikpolitik och sin stadsplanering (förutom med bostadspolitiken som jag skrev om ovan). Därför att när man planerar för en glesare stad och vad som i praktiken innebär mer biltrafik så gynnar man de som har gott om pengar. De som har råd att pendal med bil. för det är väl känt att medelklass och överkalss åker bil, medan arbetarklass åker kollektivt. Det är också så att denna politik missgynnar kvinnor. Den är alltså antifeministisk. För sämre kollektivtrafik, som det innebär, missgynnar också kvinnor som grupp, inte bara arbetarklassen, för kvinnor åker mer kollektivt än män.

Man ökar klassklyftorna och den etniska segregationen, inte bara genom sin skolpolitik och sin bostadspolitik. Utan också genom sin sjukvårdspolitik. När man privatiserar så innebär det att de välbeställda får bättre tillgång till vård och de fattiga sämre. Detta genom att vårdecentraler som drivs av företag som vill ha så hög profit om möjligt, flyttar till rikare områden och lägger ner i fattigare. Inte nog med det, den privatiserade vården blir dyrare, så man måste höja priserna. Något som drabbar fattiga relativt hårdare än rika.

Och för att slippa protester så lagstiftar man om mer övervakning, avlyssning och kontroll.

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö1, Röda Malmö2, Jinge,
Borgarmedia: DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SVD1, SVD2, SDS1, SDS2, SDS3
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Pingback: Lasses blogg » St‰ndig bostadsbrist i framtiden()

 • ”Inte nog med det, den privatiserade vården blir dyrare, så man måste höja priserna. Något som drabbar fattiga relativt hårdare än rika.”

  Egenavgiften – för vuxna – höjs 40 kr. Den har legat still i många år. Det har alltså skett en real minskning av patientavgiften givet inflationstrycket. I reella termer är det mer en inflationsjustering än en höjning.

  Egenavgiften höjs inte några tior för att (delar av) vården är privat, utan för att hela landet är inne i en svår ekonomisk period.

  Angående skatterna så skulle Socialdemokraternas bud om att återställa skatten till 2006 års nivå slå hårdare mot fattiga eftersom landstingsskatten likt kommunalskatten är platt. Då blir vården betydligt dyrare än några tior.

 • Martin

  Ja, det är ett tydligt mönster att när man ökar ojämlikheten i samhället, så måste man öka den våldsapparat som upprätthåller dessa orättvisor i motsvarande grad.

 • Pingback: Svenskarna gillar mångfald | Svensson()

 • Pingback: Misslyckad borgerlig bostadspolitik | Svensson()