Tre mindre skånska storfinansfamiljer som försvunnit

Del 8 av 24 i serien Försvunna finansfamiljer

Familjen Roos ägde och kontrollerade länge en bank, Skånska Banken. 1990 såldes dock banken till Svenska Handelsbanken. Det fanns säkert flera skäl till detta, ett var brist på arvtagare som kunde ta över. Om man ser till antalet anställda i företag som kontrollerats av familjen Roos har det alltid varit lågt. Det har handlat om något tusental som mest. men genom att man kontrollerat en viktig bank har familjens inflytande varit större än så. Speciellt om man beaktar det faktum att man ofta samverkat med två andra mindre skånska finansfamiljer, familjerna Malmros och Edstrand.

Familjen Edstrand nämns av den Statliga koncentrationsutredningen från 1960-talet som en av Sveriges stora finansfamiljer. 1963 kontrollerade man järngrossisten Bröderna Edstrand AB, hälften av stålföretaget Nyby Bruk AB och ett begränsat minoritetsintresse i just Skånska Banken genom att man var delägare i de 5 olika holdingbolag (Skåneintressenter AB, Trälleborgsintressenter AB, AB Sydsvenska Intressenter, Malmöintressenter AB och Hälsingborgsintressenter AB) som dominerade ägandet i banken och som kontrollerades av familjen Roos. Allt via familjens kontrollbolag, KB Betre, Knut Edstrand & Co.

Totalt fanns enligt Koncentrationsutredningen 2 100 anställda i av familjen Edstrand kontrollerade eller tillsammans med annan kontrollerade företag år 1963. 1965 såldes dock intressena i Nyby Bruk och 1966 såldes det största dotterföretaget till Bröderna Edstrand AB och familjen listas därefter aldrig mer i någon listning av Sveriges stora finansfamiljer. 1977 finns endast 700 anställda i företag som familjen Edstrand kontrollerar (Bröderna Edstrand AB). Men om familjen betraktas som en del av en konstellation av de tre familjerna Roos, Malmros och Edstrand så finns man med som finansfamilj långt in på 1970-talet.

Under 1970-talet skaffar sig familjerna Roos och Malmros inflytande i Bröderna Edstrand AB, dels direkt, dels via ett av de holdingbolag familjen Roos kontrollerade. Familjen Roos köper också under 1970-talet aktier i det av Malmros kontrollerade Malmros Rederi AB.

Ursprunget till Malmros Rederi AB var ett rederi som grundats 1870 av Frans Malmros, Trelleborgs Ångfartygs AB, ombildat 1872 med nytt namn, Trelleborgs Ångfartygs Nya AB. 1968 byter man namn på rederiet till Malmros Rederi AB och det utvecklades sakta till ett stort tank- och kylfartygsrederi. Man ägde även en viss tid kylföretaget Frigoscandia, som senare såldes till AGA. 1980 såldes det sista fartyget som ett resultat av rederinäringens kris och bolaget ombildades till ett investmentbolag, senare fastighetsbolag som gick i konkurs under fastighets- och bankkrisen i början av 1990-talet. Då med bl.a. Sten Mörtstedt som en av ägarna.

Tillsammans kontrollerade familjerna Roos och Malmros också skogsföretaget Munksjö AB, idag kontrollerat av Wallenbergs via EQT.

På 1980-talet byggde en arvtagare i familjen Roos, Fredrik Roos, upp ett eget litet företagsimpeirum, med bas i Schweiz, vid sidan av Skånska banken och familjens holdingbolag. När han dog 1991 upplöstes detta lilla imperium gansk snabbt, delvis på grund av att det gick i konkurs. Annars är Fredrik Roos mest känd för att ha grundat Rooseum, ett konstmuseum i Malmö och som en av de spekulanter som arbetat på Langenskiölds mäklarfirma (numera Carnegie)

Sammantaget var alltså de tre familjerna en av de större finansfamiljerna under 1970-talet för att totalt försvinna som en följd av rederikrisen i slutet av 1970-talet och bankkrisen i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

Företaget Bröderna Edstrand finns ännu och heter BE Group, har nästan 1 000 anställda och kontrolleras av Trenor Holding (Nordic Capital). Familjen Edstrand är fortfarande rika och har bland annat investerat i svensken Thomas Sandells fonder, däribland Castlerigg.

Även familjen Roos olika holdingbolag, med företaget Skåneintressenter AB i spetsen verkar existera ännu (om det är samma bolag eller nya med samma namn, verkar dock lite oklart). Dessutom har medlemmar i de två familjerna Roos och Edstrand fortfarande en del, som det verkar, inte helt rumsrena affärer ihop och Håkan Roos sitter i en mängd företags styrelser och äger själv bland annat Malmö Stenhus AB.

Familjen Malmros verkar också kunna återfinnas lite här och var i lite mindre styrelser i stiftelser och småföretag.

Läs mer: Realtid1, Realtid2, Realtid3, Realtid4, Realtid5, SDS1, SDS2, SVD, DI, SDS, AV,

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Saléns – familjen bakom en av Sveriges största konkurserWehtje – bygg och cementkungarna >>
Advertisements