Snacket om flickaborter en hoax

Det visar sig nu, som man kunde misstänka, att de uppgifter om att flickfoster aborteras i Sverige troligtvis är fabrikationer, propaganda från antiabortorganisationer. Det handlar om uppgifter som inte på något sätt kan bekräftas och som enligt sjukhus och vårdinrättningar inte stämmer, utan kommer från antiabortpropagandister som Lars Hamberger och Tomas Seidal:

Men på flera av landets sjukhus och kvinnokliniker ställer man sig frågande till uppgifterna. Vid Södersjukhuset i Stockholm, Danderyds sjukhus, Eskilstuna sjukhus och Mas i Malmö uppger man att den här typen av könsbestämda aborter är extremt ovanliga.
–?Jag vet inte var uppgifterna kommer ifrån eller om det är politik bakom, men jag har varit verksam som gynekolog i trettio år och har följt hundratusentals graviditeter. Endast vid två tillfällen har kvinnor uppgett att de velat göra abort för att barnet haft fel kön, och en av kvinnorna var från Pakistan, säger Lil Valentin, professor och chef för ultraljudsavdelningen på Mas i Malmö.

–?Enligt min uppfattning är det extremt sällsynt att någon avbryter en graviditet av det skälet. Dessutom förstår jag inte hur sjukhuspersonalen skulle kunna känna till anledningen till att någon vill göra abort före artonde veckan.
Både på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus delar man samma erfarenhet. Vid en rundfrågning som DN gjort säger man att det handlar om högst ett fall under en tioårsperiod vid bägge klinikerna.

Att socialminister Göran Hägglund blivit en sånt lätt offer för denna falska propaganda är inte bra och beror just på att han är en konservativ troende kristen. Det är problematiskt att en sådan är socialminister.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements