Hoten mot politiker – kriminalitet och högerextremism

Hot mot politiker härrör ofta från kriminella gäng eller högerextremister, i alla fall om man ser till den bristfälliga statistisk som antalet anmälningar om hot utgör. Några exempel på allvarligare hot av denna typ kan ses i Skåne:

Ett fall gällde en kristdemokratisk politiker i Vellinge som lämnade sina uppdrag efter hot och sabotage sedan han ställt sig positiv till att Vellinge tog emot några ensamkommande flyktingbarn.

En socialdemokratisk politiker i Staffanstorp fick ta emot dödshot sedan hon reagerat på en invandrarfientlig insändare i Skånska Dagbladet.

Den enskilt mest utsatt politikergruppen är dock Sverigedemokrater, vilket i mycket beror på de många hoten mot en enskild Sverigedemokrat i Kalmar. Jag vill understryka att jag inte anser att hot mot SD-politiker är en bra metod för att bekämpa rasisterna i det högerextrema partiet. Hoten från kriminella riktar sig ofta mot politiker aktiva inom rättsvårdande myndigheter:

Stockholmspolisen rapporterar: ”Det förekommer hot och våld mot förtroendevalda och personer inom rättsväsendet både från enskilda personer och kriminella konstellationer.”

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements