Fritt vårdval – det ofria vårdvalet

I SVD kan man läsa att det fria vårdvalet i Stockholm inte fungerar. I alla fall inte när det gäller förlossningar. Vilket ju inte heller var att vänta. Förlossningsvård är ingenting som kan byggas ut lite så där, nu har vi fått fler som vill föda påd etta sjukhuset och då bygegr vi ut så vi kan ta mot dem. Det fungera liksom inte så. En utbyggnad tar lite längre tid och alltså finns det ingen möjlighet för ettf ritt vårdval att fungera. Resultatet har isället blivit motsatsen, vilket kanske var lite mer oväntat. Det fria vårdvalet har lett till att allt fler hänvisas till andra förlossningskliniker än vad de valt från början. Det fria vårdvalet har blivit det ofria vårdvalet och det har blivit sämre för patienterna.

Förmodligen är det och blir det likadant med all sjukvård där kapaciteten inte styrs av antalet personer som är anställda utan av andra faktorer som byggnader (förlossningsrums, salar etc) och utrustning. Fritt vårdval är i såna sammanhang bara dumheter helt enkelt. I själva verket ett ofritt vårdval. Ett vårdval som patienterna förlorar på.

Om det dessutom leder till att sjukhus totalt sett kommer att överinvestera blir det ett rent kapitalslöseri. Genom att ett populärt sjukhus investerar mer i den efterfrågade vården och så står därmed ett annat sjukhus med utrustning som inte används kan en situation uppstå där samhällets kostnader för sjukvården ökar. Fritt vårdval blir då ett dyrt vårdval. Ett vårdval som samhället och indirekt patienterna förlorar på.

Läs också lite mer om Vårdval Stockholm, hur vårdvalet i primärvården slår mot de fattiga och gynnar de välbeställda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements