Nordiska finansfamiljer

I de nordiska länderna utanför Sverige finns ganska få motsvarigheter till de svenska finansdynastierna. När vi i Sverige har familjer som i generationer dominerat näringslivet, såsom Wallenberg, Bonniers, Söderberg, Stenbeck och Ax:son Johnson och tidigare också sådana som Kempe, Trygger, Ekman, Wehtje, Broström, Kockum med flera, så finns det bara ett mindre antal sådana familjer i de andra nordiska länderna. Ofta me d avesvärt mindre företagsimperier än de största och mäktigaste svenska familjerna.

I Finland, som väl är det land som liknar Sverige mest i detta hänseende, finns Ehrnrooth, Herlin, Erkko, Fazer och kanske en del åländska redarfamiljer. Tidigare fanns ju också familjer som bland annat Rosenlew, Serlachius och Hartwall. I Danmark Maersk McKinney Möller, och tidigare familjerna Smidth, Foss och Larsen i FL Smidth & Co liksom Sadolin/Greisen i Sadolin & Holmblad. I Norge kan man nog räkna redarfamiljerna Olsen och Wilhelmsen.

Motsvarigheter till uppkomlingar eller tillfälliga finansfamiljer som exempelvis Rausing, Douglas, Hagströmer/Qviberg, Penser, Wall etc finns det förstås. I Finland har vi bl.a. Wahlroos i försäkringsbolaget Sampo. I Danmark Gensman i Parvus Asset Management och Bonde-Nielsen på 1970-talet och i Norge har vi Kjell-Inge Rökke, John Fredriksen och Hagen.

I Norge och Finland är annars staten en stor aktör inom näringslivet på många sätt och i alla länderna har svenska företag ofta stora intressen. Ett kännetecken för Danmark är att många storföretag kontrolleras av stiftelser och/eller av direktörerna i bolaget. Producentkooperativa företag är också stora i de andra nordiska länderna såväl som i Sverige.

När det gäller Island är ju förhållanden lite speciella. Ett tag fanns det en del riskkapitalister på ön, men numera har ju hela rasket i princip gått i konkurs och blivit förstatligat. Ingen hade dock byggt upp nån finansgrupp som platsar i dessa sammanhang. Angående de baltiska länderna, som i många hänseenden måste räknas till Norden (om inte annat för att näringslivet i länderna till stor del varit och är beroende av svenska banker och ägt av svenska och finska företag, så ska jag återkomma till dem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements