Dåliga navigationskunskaper?

Det kan inte vara vettigt att besättningen, eller rättare sagt, de ansvariga befälen på ett stort fartyg, som den utanför Göteborg grundstötta tankern, är så usla att de inte kan navigera när datorsystemen havererar. Kanske borde man ha gammaldags sjökort ombord på de farvatten där man trafikerar. Kanske vore det bra att använda ögonen, synen alltså, det går ofta att se att man kommit helt fel, även på natten. Dvs om fyrar och liknande faktiskt finns kvar och är tända.

I vilket fall som helt kan det inte vara acceptabelt eller vettigt att ett fartyg går på grund för att ett datorsystem havererar. Så dåliga kunskaper borde inte befälen på ett stort fartyg ha, att de inte i det läget kan navigera på annat sätt än med hjälp av datorsystemen. Man bode inte kunna hmna kilometer ur kurs och gå på grund även när navigations- och datorsystem havererar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

Tags: , , , , , ,

Advertisements
 • Olle

  Det är så fel det både GP och du skriver. Det är inte ett datorsystem som havererat och det är heller inte därför de gått på grund. Det är en AIS som lagt av vilket har gjort att VTS:en inte kunnat följa båten och därför inte kunnat varna dem att de var ur kurs. Det är inte på grund av AIS:en de kommit ur kurs. Möjligtvis hade olyckan kunnat förhindras om AIS:en hade funkat men den är inte orsak till olyckan.

 • Lars

  Slutsatsen i GPs artikel är felaktig. Att AIS slutar fungera kan inte leda till att fartyget navigerar fel. Det kan allså inte ha orsakat grunstötningen. Felnavigeringen beror på något annat. Däremot betyder felet på AIS att trafikledningen inte upptäckt felnavigeringen och därmed kunnat varna fartyget. Fast det finns ju radar också, där borde de kanske upptäckt fartyget

 • Sne seglarn

  Automatic Indicating System är inget navigerings system utan ett identifierings system så att man kan veta vilka fartyg som finns innom sitt trafik område, för till exempel VTS och andra fartyg. Kan man skylla på det när man går på grund så är det fantastiskt. Eller kanske är det bara bristande kunskaper hos författaren till artikeln?

 • P

  Eftersom AIS inte har något med fartygets navigering att göra så var förmodligen hela besättningen fulla på grappa eller dylikt

 • Anders_S

  Sneseglarn med flera: Jag har ingen aning om vad AIS för nåt eller rättare sagt hade). Ja, besättningen verkar ha skyllt på det, liksom tidningar och myndigheter. Jag kan inte bedöma om det stämmer eller inte. Men jag har ju inte heller skrivit om AIS. Viadre får man nog anse att det är ett datorsystem som gått sönder, även om denna elektronik sedna utgör en del av ett identifierings- och lokalisieringsystem som är större.

 • TB

  Lyssnade just på P1 som handlade om flygsäkerhet. Det finns en problematik även här.

  Visst är det väl bra att tekniken kan utnyttjas och högst sannolikt höjer den också säkerheten i de flesta situationer. Dock, ingenting är perfekt vilket gör att även det mest avancerade tekniska system kan haverera.

  Den ”praktiska” färdigheten i dessa situationer, både hos sjöfarare och piloter, är således fortsatt viktig. Ett problem är sannolikt att de har mycket små möjligheter att träna ”live” så automatiken sköter det mesta under normala omständigheter.

 • michael

  Som maskinelev ute på en produkktanker kan jag väl inte påstå att jag har de bästa kunskaperna om navigering och sånt som däckarna håller på med. Men en sak vet jag och det är att AIS inte har något som helst att göra med navigeringen ombord. Det är enbart en tjänst för utomstående att följa båtens position. För t.ex. redare, myndigheter och privatpersoner. Tjänsten finns att tillgå på http://www.marinetraffic.com

 • Sjöröven

  Mänskiliga faktorn brukar det vanligtvis kallas när besättningen är så packade att man glömmer av att båten är på väg mot land!

  ”Datoriserade” system av alla de slag har, som tidigare inlägg påpekat självklart inget med detta att göra!

  När skall GP’s reportrar lära sig att konsultera branchfolk innan man knåpar ihop sina artiklar fulla med trams och gör sig själva till åtlöje?

  Jag misstänker att detta gäller även för andra brancher än den maritima som jag råkar känna till.

  När skall GP, som enda tidning i nordens sjöfartscentrum, skaffa sig en reporter med kunskap om denna branch?

 • Bo Östling

  Autopilot, AIS, GPS, VHF, Mobiltelefon m m. Har varit med om att försöka väcka de ombordvarande innan de körde upp på land.
  Gick inte. De vaknade först när de smällde på och raglade sedan yrvakna upp på bryggan.

 • Sjöröven

  ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) är ett av dessa ”datoriserade” system som till skillnad från andra tidigare nämnda, faktiskt borde ha betydelse i händelser som dessa.

  Denna obligatoriska anti-kollisionsradar har till främsta uppgift att tidigt med tjutande sirener och blinkande ljus varna och uppmärksamma vakthavande officer på bryggan när fartyget är ur kurs eller riskerar kollision med andra flytetyg.

  Kika gärna på kartan bifogad artikeln och fundera på om denna apparat verkligen var påslagen! Man är alltså inte lite ur kurs, inte ens i närheten av hamninloppet…

 • Pingback: Även svenska fartyg tycks ha problem med att navigera | Svensson()