Olsen – rederi och offshore

Familjen Olsen är en av Norges klassiska redarfamiljer, jämförbar med Sveriges Broström, Carlsson, Salén och Ax:son Johnson. Några andra är Wilhelmsen, Bergesen och Höegh. Men när de svenska familjerna avvecklat sina rederiintressen och/eller försvunnit som finansfamiljer finns flera av de norska familjerna kvar bland de stora finansfamiljerna och redarna. Olsen är en av dessa familjer.

Rederiet Fred. Olsen & Co grundades 1848 av tre bröder, Fredrik Christian (1815-1875), Petter (1821-1899) och Andreas Olsen (1826-1893). Efter deras död tog Petter Olsens son Thomas Fredrik (Fred.) Olsen (1857-1933) över. han expanderade rederiet kraftigt och deltog bl.a. i grundandet av Norska Sydamerikalinjen år 1914. Redan 1898 flyttades huvudkontoret för rederiet från Hvitsten in till Oslo. Företaget tog över flera andra rederier mellan 1900 och 1912. 1926 fick företaget namnet Fred. Olsen & Co. 197 köpte företaget majoriteten i Akers Mekaniske Verksted, vilket blev Norges största varv och låg där Aker brygge nu ligger i Oslo.

Efter första världskriget tog man också över Otto Thoresens rederi och 1923 Jelöy-linjen. Vid Fred. Olsens död tog han söner Rudolf (1882-1951) och Thomas Olsen(1897-1969) skötseln av företaget. Redan 1914 respektive 1922 hade de blivit delägare. De båda bröderna skapade också Norges första flygbolag, Det Norske Luftfartsselskap Fred. Olsen og Bergenske A/S (DNL) som man kontrollerade till 1948 då företagets flygverksamhet blev en del av SAS. Kvarstod som holdingbolag för den norska ägarandelen av SAS intill någon gång på 1990-talet.Hela tiden med Fred. Olsen & co som stor delägare. Thomas Olsen var gift med Henriette Brahde Mustad (1906-1998). Rudolf Olsens dotter Sofie Helene Olsen , gift med Knut Wigert, fick ingen del i familjens firma vid faderns död.

Mellan 1996 och 2005 ägde Fred. Olsen & Co också flygbolaget Sterling Airlines A/S och från 1991 till 1997 också Wideröe som sistnämnda år såldes till SAS.

Thomas Olsens son Fred. Olsen (1929-) blev delägare i företaget år 1955, samma år som han far blev allvarligt sjuk. Från det året fram till 1995 ledde han företaget. Sistnämnda år tog hans dotter, Anette S. Olsen (1956-) över ledningen av familjeföretaget och blev också ensam huvudägare till koncernen. Delägare hade hon blivit redan 1993.

Fred. Olsen är gift med Kristin Åsnes och 1970-talet och 1980-talet var de förmodligen Norges rikaste personer och de såg också till att smita med skatten genom att smala en stor del av sin förmögnehet i skatteparadiset Liechtenstein. Lite intressant är att Fred. Olsen är en stark anhängare av teorin om långa vågor, en teori som utvecklats rejält av en av Fjärde Internationalens stora ledarfigurer, Ernest Mandel.

1960 bildades Akergruppen och 1982 lades varvet i Oslo ner. 1987 fusionerade bolaget med Norcem till Aker-Norcem, från 1998 Aker. 1995 fusionerade cementverksamheten i bolaget med svenska Eurocs cementtillverking (Cementa) och Scancem bildades. 1999 såldes hela Scancem, inlusive Akers ägarandel till tyska Heidelberg Cement. Från 1996 är Kjell-Inge Rökke dominerande ägare i Aker efter att hans bolag RGI (Resource Group International) blivit största ägare i Aker och sen fusionerat med Aker.

Fred. Olsen var en av initiativtagarna till Norwegian Oil Consortium (NOCO) och senare till Saga Petroleum A/S. Bolaget ägde 45% i NOCO, men 1991 sålde man alla intressen i oljeindustrin. Från 1973 byggde företaget också upp en omfattande offshoreverksamhet med centrum i Houston, Texas, Dolphin International Inc. 1997 samlades koncernens alla offshore-verksamheter i bolaget Fred. Olsen Energy ASA (FOE) i vilket familjens två bolag Bonheur ASA och Ganger Rolf ASA äger sammanlagt 53,42%. FOE har cirka 1 100 anställda.

Det är genom de två holdingbolagen Bonheur och Ganger Rolf som Anette S. Olsen kontrollerar stora delarav företagsgruppen. Ganger Rolf är dock egentligen ett dotterbolag till Bonheur som äger 58%. Ganger Rolf äger i sin tur 21 % av Bonheur ASA. Övriga stora ägare i Bonheur är invetsmentbolagen Invento AS och AS Quatro (sammanlagt 48% av Bonheur) som ägs av Fred Olsen & Co som sin tur ägs av anette S. Olsen. Bägge två sitter också i styrelsen för de två holdingbolagen liksom i de flesta av koncernens olika bolag.

Andra bolag i gruppen är First Olsen Tankers, Fred. Olsen Cruise Lines, Fred. Olsen Express, Fred. Olsen Production, Tusenfryd och Timex. First Olsen är moderbolag till ett av världens stora kryssningsrederier, Fred. Olsen Cruise Lines och ett antal rederier till liksom ett oljeproduktionsbolag, Fred. Olsen Production. man äger också Fred. Olsen Renewables som investerar i vindkraft. Fred Olsen Cruise Lines är ett brittiskt bolag, men dess fartyg är registrerade på Bahamas.

Sen 1942
äger familjen Olsen också den US-amerikanska klocktillverkaren Timex Group med 5 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder. Bland annat i Filippinerna där en rapport från Norwatch har granskat företaget och des tveksamma anställningsförhållanden. Udner andra värlskriget tjänade bolaget (som då hette Waterbury Clock Company) stora pengar på tidsintällningsanordningar för bomber.

I fiskindustrin äger familjen bolaget Genomar AS som bland annat föder upp Tilapia-fisk i Sydostasien. Ett företag man kontrollerar tillsammans med Berner-gruppen är NHST Media där olika Olsenbolag target=”_blank”>äger sammanlagt cirka 35% av aktiekapitalet och rösterna. Svenska Newsdesk är ett dotterbolag till NHST. Antalet anställda i NHST är omkring 600. Även i IT Fornebu Holding AS är man delägare med delkontroll av företaget.

Förutom i styrelserna för familjens olika företag sitter Anette S. Olsen i styrelserna för Norske Veritas och Norges Rederiforbund.

Det totala antalet anställda i den snåriga Fred.Olsen-koncernen, med bemanningsbolag, delägda företag med flera moderbolag, bolag i skatteparadis som Bahamas osv är mycket svårt att få ordning på. Men med utgångspunkt i att det finns 150 anställda i Fred. Olsen & Co i Norge, max 5 000 i kryssningsbolagen, 5 000 i Timex, 600 i NHST Media och 1 000 i Fred. Olsen Energy så bör kanske det total antalet anställda i företag som familjen Olsen kontrollerar röra sig om något i storleksordningen 20 000.

Vid sidan av Anette Sofie Olsen, som är gift med Erik Jebsen (1950-) har Fred. Olsen ytterligare tre barn, Merete Eleonor Olsen (1955-), gift med Birger Nergaard (1951-), Fredrik Thomas Olsen (1959-) och Kristine Edle Olsen (1965-), gift med José Santana.

Familjen är flitigt företrädd på affärstidningen E24:s listning av de rikaste arvtagarna i Norge. Med bland annat barnen til Merete E. Olsen Nergaard, Alexander Nergaard, Caroline Merete Nergaard och Andrea Nergaard samt Thomas Jebsen och Sofie Jebsen, barn till Anette S. Olsen och Erik Jebsen. Erik Jebsen har en mängd uppdrag i det norska näringslivet och i familjen Olsens företag. Han är inte samma person som den Tom Erik Jebsen som återfinns i familjen Fredriksens företag.

Även Birger Nergaard har en mängd uppdrag i olika familjeägda företag som exempelvis Tiburon AS. Men han sitter också i fonder och bolag som kontrolleras av riskkapitalbolaget Verdane Capital i vilka familjen Olsens bolag Bonheur och Ganger Rolf är stora investerare och i andra liknande bolag.

Fred. Olsen har också en bror, Petter Olsen (1948-) som äger företagen Firmament AS och Permanent AS tillsammans med sina barn, Anne Benedikte Brat Olsen, Marie Frederikke Brat Olsen (ett passande mellannamn eller?) och Sofie H Kvaal Olsen via ytterligare ett par holdingbolag, Brahde Invest AS, Sofo Invest AS och Mafo Invest AS. Famiiljegrenen äger ytterligare ett antal företag.

Petter Olsen hans fru Bente Margrethe B Olsen och Sofie H Kvaal Olsen sitter i de flesta bolagens styrelser. Petter Olsen äger Ramme Gård. Sofie H. Kvaal Olsen fins också med på listan över Norges rikaste och inflytelserikaste arvtagare.

För övrigt är det en ganska spridd uppfattning att Fred. Olsen är modell för C. Montgomery Burns i familjen Simpson.

Läs mer: DN.no1, 2, 3, NA24_1, 2, 3, 4, 5, 6, The Ships List, VG, DB1, 2, 3, 4, 5, Moss-Avis1, 2, Seher, Öblad1, 2, Hegnar, ÖR, TU, AAB, NRK,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements