Korrupta kommunpolitiker

Majoriteten av våra svenska kommunpolitiker är hederliga och lagliga, men det verkar finnas en ganska stor minoritet som jag i alla fall känner mig tvungen att betrakta som korrupta. Det är den fjärdedel av de svenska kommunpolitikerna som i likhet med f.d. landshövdingen Marianne Samuelsson tycker att rika människor ska ha fördelar just för att de är rika och tillhör eliten.

Siffran på andelen kommunpolitiker som är korrupta i någon mån är väl lite av en höftning, men 25% vill gynna lokala företag vid upphandlingar trots att de är dyrare, vilket faktisk kan vara ett lagbrott och mer än 30% tycker det är okej att bli bjudna på en heldag av ett byggbolag, vilket är ett mutbrott. Det är dock inte fullt lika stor andel som säger att de blivit föremål för mutförsök etc eller som tror att det finns korrupta kommunpolitiker:

Och trots att Sverige allmänt betraktas som ett okorrumperat land, är det inte fritt från korruption i kommunerna. 5 procent av de tillfrågade uppger att de någon gång varit utsatta för korruptionsförsök. Samtidigt instämmer cirka 20 procent helt eller delvis i påståendet att det är vanligt med korruption bland kommunala politiker och tjänstemän.

Nu vet jag ju inte riktigt hur tillförlitlig den udnersökning SVD hänvisar till är, men stämmer ovanstående siffror på andelen kommunpolitiker och tjänstemän som kan tänkas bryta mot lagen tycker jag det är lite alarmerande och problematiskt. Samhället ska behandla alla människor lika och rättvist. man ska inte ha fördel av att man är rik, äger ett stort företag eller nåt annat av samma karaktär.

Visserligen är korruptionen inte lika stor som på en del andra håll, men kanske borde ändå en del kommunpolitiker och dito tjänstemän bytas ut innan de får mer pengar att hantera.

Intressant?
Bloggat: JJ, Arbetarperspektiv,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Att gynna lokalaföretag kan också vara det mest miljövänliga alternativet, vilket man säkerligen inte får ta hänsyn till enligt lagen, så det är inte helt svart-vitt. Det kan också vara det bästa för orten, vilket man heller inte får ta hänsyn till. Frågan är om det då ska klassas som ”korruption”.

 • Jakob

  Korruption borde det vara först då politikern tar ett beslut därför att denne själv eller närstående till denne tjänar på det. Att ta ett beslut som gynnar kommunen genom att t.ex. skapa arbetstillfällen (genom att välja ett lokalt bolag vid upphandling) må vara olagligt men om politikern agerar i kommunens intresse så är det knappast att betrakta som oärligt eller omoraliskt.

 • Anders_S

  Jakob: det där är relativisering av brott. Begås de av eliten så är det inte brott är innebörden av det du skriver.

 • Pingback: I Sverige finns ingen korruption – bara vanligt mygel « Nemokrati()

 • TB

  Hampus:
  Du slår huvudet på spiken när du relaterar till LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) som, i alla fall fel tillämpad, kan ge mycket märkliga effekter. Lagbrott, javisst, men korruption, nej, inte om inte företaget i fråga ”betalar” för ”särbehandling”.

 • Äh, nu överdriver herr Svensson. Kommunallagen är en marknadliberal dynglag. Likaså när det kommer till lagen om offentlig upphandling.

  När det mest fördelaktiga priset ska bedömma så får man inte väga in tillexempel sociala vinster vid antagandet av en lokal byggfirma. Det finns fler exempel. Det behöver inte vara korrupt, däremot olagligt…

 • Jakob

  Relativisering av brott? Kom inte och säg att du är en paragrafryttare som anser att allt som bryter mot lagen är lika omoraliskt oavsett vad syftet med brottet är. Resonerar man så kommer man också snabbt fram till att det är lika illa med dödshjälp som att brutalt överfallsmörda någon med en hammare eftersom de båda är att klassa som ”mord”. En snäv återvändsgränd med andra ord.
  Om kommunpolitikerna har agerat i eget intresse när de tar beslut så är det absolut fel och de bör då inte bara avskedas utan också åtalas. MEN, om det är så att de agerar i kommunens intresse så fullföljer de ju bara det uppdrag de fått av kommuninvånarna, d.v.s. att se till kommunens bästa. Om detta sedan leder till att vissa företagsledare får extra god behandling så är det olyckligt ur ett jämställdhetsperspektiv, men inte från ett kommunalt.

 • TB

  Problemet med lagen om offentlig upphandling är inte att det inte i en upphandling går ha med andra kriterier än pris. Det är således, som jag ser det, principiellt sett möjligt att ha med kriterier om t.ex. lokal produktion.

  Syftet med lagen är att säkerställa att upphandlingen sker på lika villkor och så lång är väl allting gott.

  Att det dock ofta blir problem beror på att man ofta skapat mycket rigida upphandlingsregelverk kring lagen. Dessa utgår ofta från föreställningen att allting kan beskrivas i minsta detalj varför den viktiga egenskapen omdöme hos upphandlarna kommer på undantag.

  ”Korruptionsrisken” i det hela ligger i att man ”riggar” utvärderingskriterierna.

  De rigida regelverken kombinerat med överklagansrisken gör dock att man i praktiken ofta väljer den enkla vägen, att huvudsakligen gå på pris. Skälet är att priset är ett mycket mer svart-vitt kriterie jämfört med andra typer av kriterier.

  En stor del av problemet, speciellt hos kommuner, tror jag dock bottnar i dålig kunskap om lagen.

 • Anders_S

  Jakob: Brott har inget med mroal att göra. Vad som är brott bestämmer vi i demokratisk ordning genom lagstiftning. Och den utromas utifrån oliak smahällens ekonomiksa och social värderingar. Därför är exempelvis våldtäktslagstiftningen helt annorlunda i Sverige än i andra länder.

  Och i ett demokratiskt samhälle ska ingen gynnas för attd en är rik, elerl för attd en är fattig, för att den är man elelr kvinna osv. alla ska behandlas lika. Det är grunden för mig. Det har inget med moral att göra, utan jag utgår ifrån uppfatnningen att all aär lika mycket värda. Det är betydligt vitkigare än ”kommunens bästa”

  Det du förespråkar leder snarat ”mitt och mina kompsiars bästa”, ”min släkts bästa” osv och var är vi då. Sicilien och eviga svartbyggen överalt om vi tar upp just den biten.

 • Anders_S

  TB: Jag är överens med dig om att lagen om offentlig upphandling är för fokuserad på pris. Andra aspekter brode vara med. Det leder ofta till att man alltid köper det billigaste vilket ju sällan är dte bästa och lämpligaste. Vid upphandling av städtjänster exempelvis, hard et dessutom visat sig att man ofta anlitata kriminella bolg ägda av de kriminella gängen. De är ju billigast.

 • Anders: Lagarna om offentlig upphandling är knappast beslutade i demokratisk ordning. Det var något vi fick på köpet i och med EU-inträdet. Lagarna om offentlig upphandling syftar enbart till att skapa någon slags jämlikhet mellan företag, och alla andra hänsyn är förbjudna.

  Om t.ex. ett lokalt företag går i konkurs och 100 personer blir arbetslösa och kommunen förlorar stora skatteintäkter och måste dra ner på utgifterna för att ett annat företag bjuder under med 7.50 – kanske i avsikt att bli av med en besvärlig konkurrent – så är kommunen ändå skyldig att ta det andra företaget. Såna här skambud är ingalunda ovanliga, vi kan ju tänka på Connex’ bud på Norrlandstrafiken.

  Korruption? Ja, korruptionen ligger väl i så fall i att lagen en gång antogs.

 • Anders_S

  Jan, som du vet är jag mycket kritisk till lagen om offentlig upphandling men det är liksom inte bara det som detta egentligen handlar om. När Antonia Ax:son Johnson får bygga på stranden eller Hansson på strandskyddat område så handlar det om korruption. Inte om lagen om offentlig upphandling.

  När det gäller att gynna ett lokalrt företag så kan det lika gärna innebär att det lokal företaget flyttar tillverkningen till Kina fö rtat tjäna mer pengae. Det finns inga som helst garantier i såna smmanhang. Därför är det inte bra och inte effektivt.

 • Jan Wiklund

  Om privata badstränder är vi självfallet överens. Liksom att allt gynnande av privata kompisar på kommuninvånarnas bekostnad är korruption. Liksom att gynnande av lokala företag måste föregås av en normal politisk process där för- och nackdelar luftas.

  Men det var inte jag som förde över diskussionen på offentlig upphandling.