Polisen bör inte utreda sig själva

När poliser misstänks för brott så utreds detta idag av deras kollegor. Detta har åtskilliga gånger lett till undermåliga och nedlagda utredningar med stark kritik från andra inblandade. Det senaste kända fallet är utredningen kring de poliser som orsakade Johan Liljeqvists död. Andra för mig kända fall är förstås Osmo Vallo och de undermåliga utredningar mot poliser som utfördes i samband med de övergrepp poliser begått under kravallerna i Göteborg år 2001.

Jag har länge varit av åsikten att polisers brott måste utredas av en fristående myndighet och inte av gamla kollegor. Därför är det med tillfredsställesle jag läser dagens inlägg på SVD Brännpunkt av Thomas Bodström, Alice Åström och Mehmet Kaplan:

Det är dags för oss politiker att en gång för alla sätta ned foten och slå fast det självklara. Brottsanklagelser mot poliser och åklagare ska inte utredas av dem själva. Därför har vi enats om att det behöver inrättas en fristående statlig myndighet som ska hantera den typen av anmälningar som idag handläggs av riksenheten för polismål. På denna myndighet ska det finnas kompetent och välutbildad personal, däribland poliser.

Förslaget om oberoende utredningar har sedan tidigare fått stöd av Sveriges Advokatsamfund och Justitiekanslern. Den statliga utredningen Summa summarum (SOU 2007:5) kom 2007 med ett förslag om en fristående myndighet som utreder polisen och åklagare vid brottsmisstanke. Utredningen såg både för- och nackdelar med en fristående myndighet. Vi menar att fördelarna överväger. Förtroendet från medborgarna för rättsväsendet och rättssamhället måste vara obestridligt.

Samtidigt som vi vill genomföra denna ändring av utredningarna är det viktigt att polisen själv nu tar tag i frågan om handledning. Ett arbete med handledning inleddes efter riksdagens eniga beslut i frågan men därefter har inget hänt.

När det gäller systemet med en oberoende myndighet så finns det redan i flera jämförbara länder. Sverige har också fått internationell kritik för den hanteringsordning som gäller idag. I Storbritannien kan man anmäla sitt ärende till Independent Police Complaints Commission (IPCC) om man anser att den lokala polisen inte hanterat ärendet korrekt. Även i Norge och Danmark finns fristående utredningsmyndigheter.

Inlägget betyder troligtvis att om vi får en ny regering efter valet 2010 kommer denna fråga att utredas och förhoppningsvis kommer den nya regeringen att ställa förslag om inrättande av en sådan fristående myndighet. Det är verkligen hög tid att detta genomförs, i själva verket är det lite försent.

Redan efter problemen med utredningarna efter Göteborg 2001 borde den dåvarande justitieministern Thomas Bodström sett till att utreda frågan och föreslå ett inrättande av en separat myndighet. Men på den tiden lät han som ett eko av dagens justitieminister Beatrice Ask. En förändrad inställning hos Bodström är naturligtvis positiv, menjag fortsätter att tvivla på hans intentioner. Menar han verkligen vad han skriver? I så fall är det visserligen bra, men mannen känns inte helt pålitlig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements