Överdrivet i SVD om cannabis

Haschmissbruk (som det ju oftast är i Sverige när vi talar om cannabis) har en del skadeverkningar som är uppenbara och som kan och har bevisats i studier. Vid långvarigt haschbruk, dvs missbruk, blir man slöare och får inlärningsproblem, vidare finns ett samband mellan psykoser och hasch, men dessa psykoser är av kortvarig natur och förvinner när man slutar använda cannabis. Studien som folkhälsoinstitutet gjort visar dock inte självklart att det finns ett samband mellan hasch och shizofreni så som SVD tolkat det. Men den visar att depression och manodepressiva tillstånd kan förvärras av hasch, att de kan utlösas av cannabispreparat verkar dock inte helt säkert.

Men det är uppenbart att man måste var försiktig med de slutsatser och data som presenteras i rapporten. I vissa fall kan det vara så att hasch och vissa observerade sjukdomstillstånd har samband, men orsaken till detta är inte alltid klarlagd. För det kan ju också vara så att vissa personer med viss sjukdomstillstånd i större utsträckning än andra använder hasch. Dvs cannabisbruket är inte orsak till sjukdomstillståndet utan det är kanske tvärtom, sjukdomstillståndet är orsak till missbruket av cannabis-preparat. Eller så är det samma orsak till båda två, sjukdomen och cannabismissbruket.

Samtidigt är det som jag tidigare nämnt otvivelaktigt så att hasch påverkar hjärnan på ett negativt sätt och kan utlösa psykoser. Inlärningsproblematiken är uppenbar, men i likhet med psykoser tycks denna också försvinna om man slutar använda hasch eller marijuana. Man har också konstaterat att hasch skapar ett beoende med abstinensbesvär när man lsutra använda drogen. Men dessa abstinensbesvär är mycket mindre än för exempelvis alkohol, morfinbaserade produkter och amfetamin.

Utifrån den aktuella rapporten kan man inte heller dra slutsatsen att cannabisbruk bland unga ökar. I Sverige som media gör. Snarare står bruket still på en låg nivå och en statistiska ökning som tycks finnas kan mycket väl vara en ren tillfällighet.

Vad som också kan konstateras är att alkohol i princip har alla de skadeverkningar cannabis har, men värre i de flesta fall, dock inte i alla. Alkohol är också betydligt farligare i trafiken och en del av de sakdeverkningar man konstareta att haschmissbruk kan ha kan lika gärna bero på alkohol. De som röker mycket hasch, missbrukar hasch, är nämligen också stora brukare av alkohol.

Jag tycker man ska var vaksam och misstänksam mot alla droger och i vårt samhälle har vi redan en drog som är allmänt spridd och som har enormt stora skadeverkningar. Det finns ingen anledning att släppa in en drog till, även om det verkar som om den är mindre skadlig än alkohol. Cannabis är trots allt skadligt och jag är inte för en legalisering.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • MC

  Du verkar bl a ha missat den här meningen i FHIs rapport: ”Allt fler forskare tror dock att det vanligen rör sig om en typ av långvarig helt eller delvis cannabisutlöst funktionell psykos ‚Äì schizofreni.”

  Sedan ang dina kommentarer att alkohol ger samma skador som cannabis visste jag inte att forskarna som FHI-studien baserar sig på inte gjort kontrollstudier för alkohol, isolerat cannabioiderna etc, men jag har inte läst forskningsunderlaget. Fast när man läser FHI-rapporten verkar åtminstone en del forskare isolerat cannabioiderna, aja, märkligt.

 • Anders_S

  MC: Just den meningen har jag sett. Den bevisar ingenting. Utan det handlar om ett antagande som kan eller inte kan vara sant (I två led, inga bevis anförs för att forskare i gemen har den uppfattningen och inga bevis anförs för att uppfattningen är korrekt). Men annars har jag säkert missat en del meningar här och där.

 • Fred

  ”Jag tycker man ska var vaksam och misstänksam mot alla droger och i vårt samhälle har vi redan en drog som är allmänt spridd och som har enormt stora skadeverkningar. Det finns ingen anledning att släppa in en drog till, även om det verkar som om den är mindre skadlig än alkohol. Cannabis är trots allt skadligt och jag är inte för en legalisering.”

  Vi ”släpper inte in en drog till”. Cannabis är redan här – deal with it. Så är min inställning. Internationell erfarenhet visar att lagstiftningen endast har marginell påverkan på hur många som använder drogen (där är ju förbudstiden i USA ett lysande exempel, fast med alkohol).

  De negativa effekterna blir inte värre om man legaliserar det. Många verkar tro att legalisering = man släpper det fritt. Det är ju tvärtom, då kan man börja reglera allt. Allt från odling, försäljning, var och hur det får konsumeras etc. Idag är det mer fritt, jag är säker på att det för en normal femtonåring i en förort idag är lättare att få tag på en bit hasch än ett sexpack öl.

  Och nej, till skillnad från te.x. alkohol, tobak och koffein så får man inga fysiska abstinensbesvär. Det finns helt enkelt ingenting i cannabis som orsakar sådant. Däremot kan man få psykiska sådana, om man är van vid det och uppskattar det. Samma sak gäller för tv-spel eller precis allt som finns.

 • Anders_S

  Fred: Jo, enligt studien så får man fysiska abstinensbesvär. Något som jag tidigare inte trott på eller ansett.

  Legalisering innebär med all sannolikhet ett ökat bruk. Konsekvensen blir fler skadade av cannabisbruk. En ökning av skadeverkningarna alltås.

  Men samtidigt så är kulturell acceptans mer betydande än lagstiftning. Men lagstiftning kan påverka klutruell acepptans och vice versa.

 • Folk snear ju och blir paranoida bara för att snuten är efter dom när dom röker. Bara pga förbudet. Legalisera cannabis och sälj på systembolag. Bättre det än att göda dom kriminella gängen som tjänar tunga pengar på cannabisen och som sedan återinvesterar i tyngre droger och kriminalitet.

 • Eller så förbjuder vi alkoholen också. Och för in tobaken på systemet.

 • Jox

  Väldigt tjatigt i sverige, där denna ingrodda hysteri för Cannabis finns så starkt. Enligt mig, stödjer bara förbudet den organiserande kriminella verksamheten, Otroliga summor pengar skulle försvinna för organiserade ligor, om en legalisering blev genomförd.

  Själv skulle jag ju föredra WHO:s rapport angående cannabis framör en svensk studie, då det finns fruktansvärt mycket desinformation angående cannabis i detta land.

  Jag har levt och rest i många länder där en helt annan syn på cannabis finns än den svenska, och måste säga att de majoriteten av de som brukar växten aldrig har eller får problem, vare sig psykoser eller schizofreni. Måhända, att om en person har detta underliggande, kan växten få det att framträda.

  Med ett naturligt cannabisbruk, ser jag ingen skillnad mot ett naturligt alkohol bruk. Inte alla som gillar att ta ett glas vin till maten eller uppskattar en kall öl, blir väl alkoholister?

  Och faktumet är, vilket många gånger över har påvisats, alkohol är BETYDLIGT giftigare än cannabioler. Mig veteligen har ingen någonsin avlidit, eller för den delen förlorat förståndet av cannabis. Jag ett mångårigt socialt utbyte med folk från olika delar av världen, där många brukar cannabis. Och alla har, under de år jag haft kontakt med dem, forsatt sina liv, skött sina arbetsåtaganden, och njutit av sin tillvaro.

  Varför inte lägga resurser på att få ner det tunga droganvändandet, istället för att jaga harmlösa cannabisanvändare? För mig är det oförståligt.

  Nej, tillåt småskalig odling, förbjud handel.. låt de som vill, ha en planta i sitt fönster eller trädgårdsland. Och använd skattepengarna till viktiga saker som gör nytta, istället för att slösa dem på jagande av cannabisbrukande människor.

 • Anders_S

  Jox: Jag känner personligen till folk som fått livslånga problem på grund av haschmissbruk och jag känner åtskilliga som blivit klart förslöade och förslappade av haschbruk.

 • Jox

  Det gör inte jag. Jag kan ju bara tala om vad jag har upplevt och sett, och under alla år , alla resor, alla delar av världen man levt i, så har jag inte upplevt det du säger. Visst har jag träffat, samt känner personer som har haft psykoser, djupa deperissioner, od, men jag har aldrig kunnat härleda det till cannabis bruk, eller missbruk.

  Oftare är då att tung psykofarma har spelat roll, eller tungt alkohol missbruk.. Och självklart andra droger i vissa fall. Exctasy, amfetaminer, ect. Men att just härleda några livslånga problem, till endast cannabis, har jag aldrig sett, eller kunnat se en koppling mellan. Visst, under ruset kan någon vara ”förslöad”, men det är ju under ett pågående rus, Hur beteer sig människor under inflytade av alkohol? Jag ser det betydligt mer bedrövande än någon som är lite ”förslöad”.

  Trots allt känner jag väldigt driftiga människor, högt uppsatta inom företag, både egna företagare och inom stora koncerner, som brukar cannabis, för att slappna av efter en vecka av stress och hårt arbete.

  Dessa bekanta är så långt ifrån ”förslöade” jag kan tänka mig, tvärtemot, är de otroligt energifyllda.

  Vad jag upplever, är att hysterin i den svenska medievärlden, inte har någon verklighetsgrund. Som sagt kan jag bara utgå ifrån mina egna upplevelser och möten, vilka alla talar emot tex SVD:s artikel.

  Mvh J

 • Anders_S

  Jox: Vi är överens om att man överdriver farorna med cannabis. Och dessutom överens om att alkohol med all säkerhet är en farligare drog.

 • Pingback: Cannabis dåligt, hampa bra | Aktiebloggar.se()

 • Jag tror inte att vem som helst kan drabbas av psykos av cannabisbruk (jag har aldrig hört talas om någon som har drabbats av det av alla jag känner som rökt eller röker). Jag skulle gissa att det kräver något mer, exempelvis dåligt psykiskt mående. Även alkohol kan ju ge ”snedtrippar”. Sedan är väl inte FHI något sanningsvittne heller, det är deras uppdrag att ”värna folkhälsan”, dvs. att propagera mot droger.

 • Anders_S

  Hans: Så är det säkert. Så är det ju faktiskt med alkohol också.

 • Per

  1. Det går inte att øverdosera cannabis. En dødlig mængd THC kræver att en mænniska røker många kilo cannabis under vældigt kort tid. Innan det ær fysiskt møjligt att få i sig farliga mængder THC somnar man.
  2. Cannabis framkallar inte ens hos aggressiva personer aggressivitet, huvudorsaken till varfør jag tycker det ær bættre æn alkohol.
  3. Jag har besøkt hælften av alla værldsdelar och många lænder, ingenstans i værlden finns så mycket tabu kring cannabis som i Sverige, dær många fortfarande utgår från skræmselpropaganda utan några som helst vetenskapliga belægg från 4o-60 talet.
  4. Jag har regelnundet brukat cannabis i olika former i drygt 6 år nu, jag børjade efter att jag var myndig. Jag har levt ett gott liv i Stockholm, haft stadigt førhållande, lyckad karriær som IT-konsult och har aldrig upplevt problem med mitt cannabisbruk, undantaget det faktum att det ær olagligt och vældigt smutskastad i Sverige.
  5. THC ær æmnet man blir ”høg” av, vilket har bevisade psykoaktiva effekter. CBD, en lika viktig beståndsdel i cannabisplantan, har bevisade antipsykotiska effekter. THC ær dock æmnet ”olagliga” odlare førsøker få fram, desto mer THC i en planta desto mindre CBD och vice versa.
  6. De negativa aspekterna mellan Cannabis och Alkohol ær ej jæmførbara, de hør inte hemma på samma lista då alkohol i alla kategorier ær mer negativt før den enskilde som før samhællet.

  Læs på innan ni skriver åsikter och artiklar i æmnen ni ær osækra på. Uppenbarligen vet du som skrivit detta inlægg vældigt lite i æmnet cannabis.

  • Anders_S

   Per: Du argumenterar mot åsikter som ingen uttryckt. Och följaktligen blir ditt sista påstående något bisarrt. Har du överhuvudtaget läst mitt inlägg och kommentarerna på det?

   Och av personlig erfarenhet vet jag dessutom att det går att överdosera cannabis. Fast ingen har sktivit nåt om detta i inlägg och kommentarer så jag vet inte varför du tar upp det. Ingen har ehlelr påstått att man blir aggressiv av cannabis och ingen har påstått att d enegativa apketerna av cnnabis och alkohol är desamma. Men jämförbara är de naturligtvis även om de är olika.

   Och du verkar veta ingentin oms vensk narkotikadebatt. På 1960-talet och 1970-talet var instäälningen IS verige densmma som i Danmark. Vid mitten av 1970-talet började en förändring av attityderna i Sverige som inte skedde i Danmark och andra länder. Det var där skillnaden uppstod, inte tidigare som du tycks tro.

 • Hade en polare som blev knäpp av att röka på. Trodde han var Odens sändebud på jorden. Sen dess är jag speptisk mot alla de som vill tala om drogens ofarlighet.

  • Anders_S

   Hampus och Per: Jag fick en gång en (jag kan ha varit 16 år eller nåt sånt) otrolig snedtändning, en sån som också kunde få av LSD. MIna fingara spolades ner i avloppet och förvandlades sen till ormar som kom upp igen. Och vart jag sen äm gick så var rummen nerluasade med ormar som kröp omkring, gömde sig och låg på lur. Det var jävligt obehagligt. Så överdosera kan man göra och heöt ofarligt är det säkerligen inte. Men jag är ändå helt övertygad om att alkohol är mycket skadligare.

 • Pingback: Hasch är inte jättevanligt och bruket ökar marginellt | Svensson()