Några problem med nya Kvillebäcken

Det finns några problem med nya Kvillebäcken i Göteborg. Man har lämnat hål i kvarteren, gatorna är inte genomfartsgator (men det är bra att de blir kvar) och det blir enfunktionellt. Hål i kvarteren gör att det upplevs som glest och inte ger den täta stadskänslan som exempelvis landshövdingehuskvarteren i Kvillestaden på andra sidan spårvägen gör. Dessutom minskar det antalet möjliga lägenheter i området. Fler människor ger större förutsättningar för en levande stadsdel.

Att alla gator inte är genomfartsgator minskar trafiken på gott och ont. Det kan upplevas säkrare med mindre trafik (i all fall när man tänke på det), men i verkligheten är det ofta tvärtom, trafik ger en trygghet för det finns andra människor i närheten. Dessutom innebär mindre trafik att gatulivet också blir mindre. Det blir svårt att skapa den levande stadsdel man ösnkar om ingenuppehålelr sig på gatorna. Möjligheter till biltrafik brukar innebära det.

Genom att riva alla gamlla lokaler, alla gamla ruffiga hus så har man tyvärr ocksås ett till att natlet verksamheter i området blir lågt. Det gör att det hela i huvudsak verkar bli ett enfunktionellt område med bostäder. att man ligger nära ett par andar enfunktionella områden, Backaplan och indutriområdet borta vid Hornbachgör inte skaen bättre. Det hela borde blandas upp lite mer, verkamheter bland bostäder, ruffiga kåkar bland nya hus osv.

En sak är säker. Kvillebäckens nya bostadsområde kommer att hamna bra i förhållande till kollektivtrafik och köpcentrum.

Intressant?
Borgarmedia: GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements