Carnegie – fondkommissionär och investmentbank

 

Ursprunget till dagens investmentbank Carnegie är det sockerbruk som grundades i början av 1800-talet av den till Sverige invandrade David Carnegie Sr. Företaget D. Carnegie & Co kom relativt snart i händerna på familjen Ekman som under nästan 100 år spelade en central roll i svenskt näringsliv. Det är kanske den familj som varit mäktigast, näst efter Wallenberg, genom den tidiga industrialismens historia i Sverige. På 1960-talet, när den statliga koncentrationsutredningen gjordes hade dock familjen förlorat det mesta av sitt inflytande och sina ägarintressen i svenskt näringsliv.

1932, i Kreugerkraschens kölvatten grundade Carl Gustaf Langenskiöld, son till Karl Langenskiöld och Alba Ekman, fondkommissionärsfirman Bankirfirman Langenskiöld och 1964 blev bankirfirman dotterbolag till D. Carnegie & Co. Vid denna tid hade sockerintresssena sålts till Svenska Sockerfabriks AB och bryggeriverksamheten till Pripps. Även övrig verksamhet såldes snart av och kvar fanns vad som i praktiken var ett investmentföretag. 1955 tog Carl Langenskiöld över ledningen av firman.

1968 fick Thomas Fischer och Erik Penser jobb som aktiemäklare i den Langenskiöldska firman mot courtage och bankirfirman växte snabbt till en av de största i landet, med lika stor andel av handeln på Stockholmsbörsen som SE-banken. 1980 bytte den Langenskiöldska fondkommissionärsfirman namn till Carnegie och Erik Penser hade nu också börjat skaffa sig ägarkontroll i moderbolaget D.Carnegie & Co. Under Pensers tid flyttades ägandet av Carnegie runt bland olika Penserkontrollerade bolag i Erik Pensers spekulationskarusell. 1989 övertogs dock företaget av PK-banken (senare Nordbanken):

– Ja. Och det är en lång historia. Det började med att en som hette Erik Penser och en som hette Thomas Fischer ökade omsättningen i bankirfirman Langenskiöld från 21 miljoner kronor 1968 till 337 miljoner på ett år. Penser blev största ägare i investmentbolaget Asken, som ägde 35 procent av Carnegie, som samtidigt blev näst största ägare i Asken, som köpte JS Saba 1983. Två år senare köpte Saba Carnegie, 1988 såldes Saba till Axel Johnson AB och genom PK-bankens köp av Carnegie Fondkommission blev Penser fjärdedelsägare i den statliga banken. Sen sprack fastighetsbubblan, 1994 sålde Nordbanken, alltså gamla PK-banken, sin majoritetspost i Carnegie, och största ägaren blev omsider Invik, som ägs av Milestone, som hör hemma på Island, där banker, valuta och aktier smälter bort fortare än polarisen.

Under början av 1990-talet expanderade bolaget i hela Europa. 1994 såldes Carnegie ut till företagsledningen och firman Singer & Friedlander. 1996 beslutade företagets nya ledning att enbart vara verksamt i Norden och dotterbolag i södra Europa avyttrades.

2008 kom Carnegie i stora problem i samband med finanskrisen. Detta på grund av stor utlåning till en högbelånad spekulationskapitalist, Maths. O Sundqvist. Carnegie var då ägt av isländska intressen. Krisen för banken och fondkommissionären gjorde att företagets två dotterbolag övertogs av staten och sedan såldes till riskkapitalbolaget Altor Equity Partners och investmentbolaget Bure Equity AB. Altor kontrolleras av bland annat finansmannen Harald Mix, medan Bure kontrolleras av familjerna Tigerschiöld och Björkman via bolaget Skanditek. Carnegie Investment Bank har idag omkring 800 anställda.

Under en stor del av sin existens som fondkommissionär (dvs sen 1932), i alla fall efter att Penser och Fischer kom in i bolaget, har Carnegie varit inblandat i diverse affärer av tvivelaktig art.

Läs mer: RT1, 2, 3, SVD, AV1, 2, 3, 4, VA, Aktiespararna1, 2, DI, Sydsvenskan, E24, Newsdesk1, 2, DPS, E24,

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

 

Tags: , , , ,
, , , , , , , , , ,

 

Advertisements