Några timmar tills FRA-lagen träder i kraft

Det är nu bara några timmar tills den nya varianten av FRA-lagen träder i kraft. Det är lagen som alltså ger Försvarets Radioanstalt (FRA) utökade möjligheter att avlyssna kreti och pleti. Detta genom att man nu får möjlighet att avlyssna all trafik i kablar, förutom den radiotrafik man tidigare haft rätt att avlyssna.

Kort sagt har myndigheterna begåvats med utvidgade möjligheter att övervaka medborgarna. En störr integritetskärnkning och fler ingrepp i människors liv blir följden. Redan tidigare har MUST (minns IB-affären) och andra myndigheter ställt till det för vanligt folk i det här landet. Övervakningen och åsiktsregistreringen som Säpo och IB ägnat sig år har lett till yrkesförbud, avsked och arbetslöshet för en del övervakade. För andra har det inte inneburit så mycket mer än en integritetskränkning (som man ofta inte vet om och nog så allvarligt) och en fara för livet om någon extrem regim skulle komma till makten i Sverige (inte så troligt idag, men i det stora hela så är det ju relativt vanligt i världen, se exempelvis militärkuppen i Honduras).

Säpo ska visserligen inte få beställa något av FRA i nuläget, det är en av ändringarna i den ny upplagan av lagen (signalspaningslagen som den egentligen kanske borde kallas). Det gynnar helt klart den militära underättelsetjänsten (MUST) i denna konkurrens med Säpo (jag vet, de ska arbeta med olika saker, men ibland jobbar de faktiskt med samma saker). Men Säpo kan ju iofs alltid gå omvägen via regeringen och/eller regeringskansliet så får de ockås möjlighet att beställa från FRA.

Läs utredningen från Säkerhetstjänstkommissionen om IB-affären och åsiktsregistrering:

Rikets säkerhet och den personliga integriteten
Rikets säkerhet och den personliga integriteten. De svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet sedan år 1945.
Utöver betänkandet ovan har kommissionen lämnat åtta rapporter:
SOU 2002:88, Politisk övervakning och personalkontroll 1945-1969. Säkerhetstjänstpolisens medverkan i den politiska personalkontrollen
SOU 2002:89, Politisk övervakning och personalkontroll 1969-2002. Förutsättningarna för säkerhetspolisens politiska registreringar
SOU 2002:90, Den farliga fredsrörelsen. Säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945-1990.
SOU 2002:91, Hotet från vänster. Säkerhetstjänsternas övervakning av kommunister, anarkister m.m. 1965-2002.
SOU 2002:92, Det grå brödraskapet. En berättelse om IB
SOU 2002:93, Övervakningen av “SKP-komplexet”
SOU 2002:94, Övervakningen av nazister och högerextremister. Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism 1946-1980. SÄPO:s övervakning av svensk högerextremism
SOU 2002:95, Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen

Intressant?
Bloggat: Mark Klamberg, Falkvinge, Swartz,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements