Misslyckad polissatsning mot de kriminella gängen

Polisen och BRÅ framställer specialsatsningen mot de kriminella gängen, den organiserade brottsligheten, som framgångsrik. Jag begriper ärligt sagt inte varför, då hela satsningen misslyckats på alla sätt utom att skapa ytterligare polisstyrkor. Fler polisjobb till ingen nytta är facit av satsningen alltså. Detta kllar BRÅ och polisen för att man skapat ”uthållighet”.

Utväderingen som BRÅ producerat konstaterar att satsningen främst misslyckats då den inte kombinerats med någon förebyggande verksamhet:

I vissa av projekten var förhoppningen att lagföring av några inflytelserika personer skulle ha en inverkan på brottsligheten. Men så blev knappast fallet. Enligt de intervjuade poliserna har projekten över lag haft en mycket begränsad effekt på den organiserade brottsligheten, framför allt på lång sikt.

[…]

Flertalet av projekten har uppfyllt sina kortsiktiga mål som främst handlat om lagföring av aktörer inom den organiserade brottsligheten. Däremot har de långsikta målsättningar som att få en gruppering att upphöra lokalt eller minska nyrekryteringen sällan uppnåtts. Det kan förklaras av att målsättningarna varit för högt ställda i förhållande till insatsen, vilket kan ses som en missbedömning. En bredare ansats krävs för att påverka brottsligheten.

[…]

Förebyggande åtgärder har varit ovanliga, men förutsättningarna för sats-
ningen var också i hög grad operativ. Inget av projekten har innehållit
några omfattande sociala åtgärder, däremot har i något projekt samarbete
skett med kommun angående ungdomar.

Det är precis där som problemet ligger. Brottslighet minskar inte på grund av repressiva och polisiära åtgärder. Brottslighet minskar på grund av att de sociala förutsättningarna för brottslighet tas bort. Dvs fattigdom, arbetslöhset, sysslolöshet, utanförskap, rasism, ojämlikhet och andra saker som är orsaken till att folk blir brottsliga är det som man måste få bort för att få bort kriminaliteten.

I satsningen har den så kallade Alcatrazlistan på de ”värsta” kriminella i Sverige spelat en stor roll. Många personer på listan har dömts till straff av olika längd för en mängd typer av brott. Men ingen egentlig påverkan på gängens tillväxt eller på kriminaliteten har märkts. Alcatrazlistan har totalt listat 262 personer under projektets gång, ungefär hälften av dess tillhör mc-gäng och sedan följer i fallande ordning övriga gäng, yrkeskriminella, vaneförbrytare, nazister/rasister och Östeuropagrupperingar.

Noterbart är att nazister finns på listan och det visar om något att nazister faktiskr är farligare för samhället än vad vänstrextremister är. 15 % av personerna på listan har anknytning till olika typer av företag:

Av personerna som förekommer på listan är 15 procent registrerade på företag. Det handlar om mellan ett och tolv företag per person, huvudsakligen aktiebolag. En person är dock registrerad på över hundra företag. I linje med vad som tidigare sagts om förändringar av Alcatrazlistans inriktning finns i de senare listorna en större andel personer som är registrerade på företag. Men det kan också bero på att uppgifterna om företagsanknytning enbart gäller förhållandena år 2009.(13) Vanligast är att Alcatrazpersonerna är registrerade som ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. Verkställande direktörer är ovanliga. De mest förekommande verksamheterna i företagen är:

• handel med fastigheter och fastighetsförvaltning
• konsultverksamhet
• bygg- och renovering
• handel med värdepapper
• import- och exportverksamhet
• handel med fordon
• restaurangverksamhet
• fordonsreparationer
• handel med industriprodukter
• leasing och uthyrning.

Noterbart är ju att organiserad brottslighet ofta är verksam inom det som ofta omnämns i samband med ekonomisk spekulation, dvs fastighetspekulation och börsspekulation. Bygg- och restuarangverksamhet är ju känt sen tidigare att de kriminella nätverken är engagerade i men att finansiell spekulation också skulle vara en relativt vanlig sysselsättning bland de kriminella gängen förvånar mig lite.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements