Politiska beslut bakom ökning av anmälda våldsbrott

Självklart är det inte enbart politiska beslut som ligger bakom. Men när det gäller ett av de brott som har störst ökning av antalet anmälningar under det senaste decenniet så spelar politiska beslut en stor roll. Det handlar om våldtäktsbrott där lagstiftningen ändras ett antal gånger. Idag är fler övergrepp inkluderade i begreppet våldtäkt än tidigare. Troligtvis ökar också anmälningbenägenheten då acceptansen för övergrepp mot kvinnor och barn i samhället har minskat. Detsamma gäller förmodligen även andra våldsbrott. En minskad acceptans för våld leder till ökat antal anmälningar.

Det ökande antalet anmälningar av våldsbrott innebär dock inte att våldsbrottsligheten ökat (som ex.vis SVD felaktigt påstår i rubrik och artikelinledning) utan denna har enligt andra typer av undersökningar förmodligen minskat:

Anmälningar avseende våldsbrott och andra typer av brott mot person, som hot, ofredande och sexualbrott, har ökat under hela decenniet. De anmälda våldsbrotten ökade exempelvis med nästan 50 procent. Samtidigt som inflödet i rättsväsendet uppnått en högsta nivå ger andra källor en annan bild. Till exempel visar Brå:s Nationella Trygghetsundersökning, NTU, att andelen privatpersoner som utsätts för våld och andra brott inte ökat sedan den första undersökningen 2005. Ett ökat antal anmälningar betyder inte automatiskt att den faktiska brottsligheten ökat.

Det är mörkertalet som blivit mindre istället för att brottsligheten ökat alltså. Samtidigt som antalet anmälningar av våldsbrott har ökat så har antalet anmälningar av stöldbrott minskat:

Under det gångna decenniet har de anmälda stöld- och tillgreppsbrotten minskat drygt 20 procent. De största minskningarna gällde billtillgrepp och stöld ur och från motorfordon. Där har antalet anmälda brott mer än halverats (–62 respektive –54 procent). Ett förstärkt stöldskydd som har gjort det svårare att ta sig in i och stjäla bilar har bidragit till nedgången. Ett undantag är bostadsinbrotten, som varierat under perioden och som 2009 var 16 procent fler än 2000.

Detta är däremot ganska säkert en reell minskning av brotten då anmälningar av stöldbrott styrs av ekonomiska motiv som försäkringar och liknande. Det betyder att de flesta stöldbrott faktiskt anmälts. Det kan dock finnas ett ökande mörkertal då allt fler människor saknar försäkringar. Det gör att minskningen av stöldbrotten kanske inte är så stor som siffrorna för antalet anmälningar ger vid handen.

Sammantaget innebär siffrorna ändå att brottsligheten i Sverige minskar samtidigt som gängbrottsligheten tycks öka (vilket understryks av att stöldbrott utgör 40% av de anmälda brotten och våldsbrott bara 17%). Normalt sett brukar brottslighet öka i samband med ökande arbetslöshet och det är ännu för tidigt att säga om den borgerliga regeringens metoder för att göra delar av den svenska arbetarbefolkningen utfattiga kommer att få synbara konsekvenser i form av ökande stöldbrottslighet de närmaste åren.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Advertisements