Stor ökning av antalet arbetsplatsolyckor?

Det har det varit det senaste året. Men sett över en längre tid så har det skett en minskning. Det är en utveckling som började på 1970-talet och som hållit i sig intill 2009. Därefter har det skett en förändring. Jämfört med samma period 2009 har olyckorna under första kvartalet i år ökat med hela 11%.

Arbetsmiljöverket spekulerar i om ökningen av antalet olyckor är konjunkturbaserad. Men min uppfattning är att det är konsekvenserna av den borgerliga regeringens nedkärningar på arbetsmiljö- och arbetarksyddsområdet som nu visar sig. Tillsammans med avregleringar och ökande användning av underleverantörer i flera led har en situation skapats där ingen tar ansvar för hela arbetsplatsens säkerhet. Saker ramlar mellan stolarna och det blir farligare på jobbet.

Intressant?
Borgarmedia: DN,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements